Komunikat o zwalczaniu szrotówka kasztanowcowiaczka
04.10.2018.


 KOMUNIKAT
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku 
z dnia 01.10.2018 r.
     dotyczący:

zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka w okresie jesiennym

Obserwacje wykonane przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, na terenie wszystkich powiatów województwa podlaskiego w miesiącu sierpniu br. wskazują, że średnie uszkodzenie liści kasztanowców spowodowane żerowaniem szrotówka kasztanowcowiaczka wynosi 50%. Więcej uszkodzonych liści notowano na terenie powiatów: Mońki — 80%, Wysokie Mazowieckie — 73%, Sejny — 65%, Bielsk Podlaski — 58%. W porównaniu do roku ubiegłego średnie uszkodzenie liści na skutek żerowania agrofaga wzrosła o 10% (2017r. — 40%).

Wyniki obserwacji wskazują, że w przypadku stanowisk obserwacyjnych zlokalizowanych na terenie, gdzie liście kasztanowców są systematycznie usuwane —uszkodzenie spowodowane żerowaniem larw szrotówka kasztanowcowiaczka jest znacznie mniejsze.

W okresie jesieni jedyną możliwą formą zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka  jest systematyczne zgrabianie i zbieranie opadłych liści kasztanowców.

W 1 kg suchych liści kasztanowców może być nawet do 4 tys. poczwarek szrotówka kasztanowcowiaczka, a większość z nich jest w stanie przeżyć mrozy dochodzące do -30°C. Grabienie i niszczenie opadłych liści kasztanowców ograniczy liczbę motyli, które wylecą wiosną 2019 roku, a tym samym zredukuje liczebność pierwszego pokolenia tego szkodnika.

Zebrane liście powinny być spalone lub w dłuższym czasie kompostowane na pryźmie przykrytej ziemią lub folią, gdzie temperatura musi osiągnąć ponad 40°C.

Niszczenie ściółki dodatkowo ogranicza liczbę zarodników zarazy kasztanowcowej wywoływanej przez grzyba Guignardia aesculi.

Grabienie i niszczenie opadłych liści kasztanowców jest zabiegiem skutecznym, jeśli prowadzone jest powszechnie, dokładnie i systematycznie.

Zwracam się z prośbą do samorządów lokalnych, szkól i osób prywatnych, aby na swoim terenie wygrabiały i niszczyly opadłe liście kasztanowców w parkach, przy drogach i na posesjach prywatnych, co pozwoli zredukować populację szkodnika i ograniczy jego  liczebność w przyszłym sezonie wegetacyjnym.

Szczegółowych informacji udziela:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 26B, 15-703 Białystok
tel: 85 652-11-54, fax: 85 651-18-77
wi-bialystok@piorin.gov.pl
piorin.gov.pl/wiorinipodlaskiej

Cykl rozwojowy Szrotówka kasztanowcowiaczka


                                

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Białymstoku