Zaproszenie na konkurs plastyczny "Jest takie miejsce u zbiegu dróg..."
11.10.2018.
 
Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu i Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zapraszają do udziału w Konkursie plastycznym "Jest takie miejsce u zbiegu dróg...".

Organizatorzy w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości chcą zachęcić artystów-amatorów zamieszkujących naszą gminę do pracy twórczej. Tytuł konkursu „Jest takie miejsce u zbiegu dróg…” jest umowny, a założeniem było zainteresowanie lokalnej społeczności najbliższą okolicą i jej historią, być może dość odległą w czasie. Źródłem takich informacji mogą być np. nasi dziadkowie, sąsiedzi czy też media społecznościowe. Prosimy o plastyczne przedstawienie miejsc, zdarzeń, ludzi, mających wpływ na rozwój naszej „małej ojczyzny”.

Adresatami konkursu są dzieci, młodzież, dorośli z: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, domów kultury i świetlic i osoby dorosłe z terenu gminy Ciechanowiec.

Prace prosimy dostarczyć pod adres: Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Mostowa 6, 18-230 Ciechanowiec, do dnia 22 października 2018 r.

Powołane przez COKiS jury przyzna nagrody i wyróżnienia w grupach wiekowych:
I grupa: przedszkole i zerówki
II grupa: I-III kl. szkoły podstawowej
III grupa: IV-VI kl. szkoły podstawowej
IV grupa: VII-VIII i gimnazjum
V grupa: szkoły średnie
VI grupa: dorośli

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie COKiS, ul. Mostowa 6 (Maria Murawska, st. instruktor ds. plastyki, tel. 511 663 928)

Konkurs plastyczny „Jest takie miejsce u zbiegu dróg..." jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku w ramach konkursu "Lokalne projekty kulturalne" w ramach programu Pomost dla Niepodległej.


Regulamin konkursu plastycznego "Jest takie miejsce u zbiegu dróg..."