Stowarzyszenie "Dar Serca" na 100-lecie niepodległości Polski
06.12.2018.
 
Stowarzyszenie „Dar Serca” zrealizowało na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach projekt: Spektakl i Teatr Cieni pt. „100-lecie niepodległości Polski”, którego beneficjentami byli niepełnosprawni mieszkańcy DPS oraz społeczność lokalna.
 
Stowarzyszenie „Dar Serca” na 100-lecie niepodległości Polski

fot. Stowarzyszenie „Dar Serca”


Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej zaprosili mieszkańców Kozarzy na przygotowane wraz z wolontariuszami przedstawienia mające uczcić 100-lecie niepodległości Polski.

Realizację projektu rozpoczęli od własnoręcznego przygotowania zaproszeń, ulotek, plakatów oraz niektórych rekwizytów potrzebnych do realizacji dwóch przedstawień. Umiejętności muzyczne zaprezentowali w kawiarni w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, a Teatr Cieni na świeżym powietrzu pod wiatą na terenie DPS. Zakończeniem projektu był słodki poczęstunek przygotowany wspólnie przez mieszkańców DPS, wolontariuszy i społeczność lokalną.

Projekt sfinansowany został ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach Podlaskiego Inkubatora Aktywności Społecznej.
 
 
Stowarzyszenie „Dar Serca” na 100-lecie niepodległości Polski
 
Stowarzyszenie „Dar Serca” na 100-lecie niepodległości Polski