Więcej osób uprawnionych do Karty Dużej Rodziny
24.02.2019.

Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2017 r, poz. 1832 z późn. zm.).

Od Nowego Roku o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składnia wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców którzy mieli na wychowaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym, aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1. Wniosek można złożyć osobiście w pok. nr 21 (II piętro), jak również w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia

Do pobrania 
Do pobrania:
1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny
2. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
 

 Więcej osób uprawnionych do Karty Dużej Rodziny