Komunikat o zwalczaniu szrotówka kasztanowcowiaczka
09.04.2019.


 KOMUNIKAT
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku 
z dnia 05.04.2019 r.
     dotyczący:

zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka w okresie wiosennym

Szrotówek kasztanowcowiaczek (Cameraria ohridella) występuje w Polsce powszechnie, a jego obecność w kraju notuje się od roku 1998. Szkodnik ten jest odporny na niekorzystne warunki zewnętrzne i posiada duży potencjał biologiczny.
 
Żerowanie larw szrotówka powoduje uszkodzenia blaszek liści kasztanowców, na skutek czego, liście brązowieją i przedwcześnie opadają, co obniża walory estetyczne kasztanowców jak również zakłóca rytm rozwojowy drzew i obniża ich mrozoodporność.
 
Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka jest trudne ze względów technicznych i obowiązujących przepisów prawnych, które nie pozwalają na opryskiwanie koron drzew w miastach ze względu na szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. W chwili obecnej nie ma środków ochrony roślin zarejestrowanych do zwalczania tego szkodnika.
 
Celem ograniczenia populacji szrotówka w okresie wiosennym można zastosować:
- opaski lepowe na pnie drzew służące do odłowu samców i samic szrotówka wędrujących po pniu zaatakowanych drzew. Skuteczność opasek lepowych może poprawić dołączony dyspenser feromonowy, który pozwoli zwiększyć liczbę odławianych samców szkodnika;
- pułapki do odłowu samców szrotówka z dyspenserem feromonowym - umożliwiają monitorowanie populacji szkodnika oraz ograniczają jego nasilenie. Stosowanie pułapek feromonowych zalecane jest w przypadku niewielkich siedlisk lub pojedynczych drzew.

Szczegółowych informacji udziela Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku.
 
 

Cykl rozwojowy Szrotówka kasztanowcowiaczka


                                

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Białymstoku