Pierwsze miejsce Drużyny Musztry Paradnej
13.05.2019.

Drużyna Musztry Paradnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ciechanowcu zajęła pierwsze miejsce w „VI Wojewódzkim Przeglądzie Musztry” klas mundurowych województwa podlaskiego.
 


Pierwsze miejsce drużyny Musztry Paradnej w „VI Wojewódzkim Przeglądzie Musztry”

fot. ZSOiZ w Ciechanowcu


Przegląd jest formą rywalizacji zespołów w zakresie musztry zespołowej (drużyny) zgodnie z Regulaminem Musztry Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polski.

Uczestnicy rywalizowali o medale, puchary oraz reprezentowanie województwa podlaskiego w „VII Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry” klas mundurowych, który odbędzie się 3 i 4 czerwca w Zakopanem.

Zespół przygotowany został przez Arkadiusza Świętochowskiego, opiekę sprawował Arkadiusz Kendzierski.


Pierwsze miejsce drużyny Musztry Paradnej w „VI Wojewódzkim Przeglądzie Musztry”

Pierwsze miejsce drużyny Musztry Paradnej w „VI Wojewódzkim Przeglądzie Musztry”

Pierwsze miejsce drużyny Musztry Paradnej w „VI Wojewódzkim Przeglądzie Musztry”

Pierwsze miejsce drużyny Musztry Paradnej w „VI Wojewódzkim Przeglądzie Musztry”

Pierwsze miejsce drużyny Musztry Paradnej w „VI Wojewódzkim Przeglądzie Musztry”