Zaproszenie na "Piknik NGO-sów"
12.06.2019.
 
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku we współdziałaniu z Urzędem Miejskim zainicjowało spotkanie organizacji pozarządowych pn. „Piknik NGO-sów”, które odbędzie się w piątek 21 czerwca 2019 r. w Sali Bankietowej Szczęsny o godz. 16.30.

Projekt przewiduje dwie części: spotkanie otwarte, na którym chętne organizacje pozarządowe zaprezentują swoją działalność na rzecz społeczności ciechanowieckiej, wymienią się doświadczeniem oraz zaprezentują swój dorobek oraz otwarte plenerowe spotkanie członków organizacji, pracowników samorządowych współpracujących ze stowarzyszeniami oraz mieszkańców Ciechanowca połączone z pieczeniem kiełbasek na ognisku, które pozwoli na zainicjowanie lub zacieśnienie współpracy organizacji.

Zapraszamy dwuosobowe reprezentacje z każdej organizacji pozarządowej działającej na rzecz społeczności Ciechanowca.

Zgłoszenia można dokonać do 18 czerwca 2019 r. nr tel. 86 2771145 wew. 35 lub e-mail: otomaszewska@ciechanowiec.pl