Piknik NGO-sów
04.07.2019.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku zrealizowało zadanie publiczne pod nazwą „Piknik NGO-sów”, które odbyło się w ramach trwających Dni Ciechanowca. 

Piknik NGO-sów

fot. O. R. Tomaszewska MPI


Na spotkaniu Stowarzyszenie UTW gościło Burmistrza Ciechanowca, Radnych Rady Miejskiej, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej i przedstawicieli 20 organizacji pozarządowych działających w Ciechanowcu.

Organizacje pozarządowe ze względu na swoją bogatą wiedzę o potrzebach i problemach swoich członków oraz praktycznym doświadczeniom wynikającym z codziennych kontaktów, są bardzo ważnymi partnerami władz samorządowych w kreowaniu i realizowaniu polityki w zaspakajaniu potrzeb na rzecz różnych grup społecznych.

Pierwsza część spotkania była poświęcona promocji: kilka organizacji omówiło krótko swoją działalność, swój zakres zainteresowań i działania podejmowane na rzecz społeczności ciechanowieckiej. Do organizacji została też skierowana prośba o pomoc w pracach nad programem współpracy w 2020 roku i zgłoszeniu do połowy sierpnia zadań jakie chciałyby zrealizować w następnym roku.

Druga, mniej formalna część imprezy, czyli plenerowe spotkanie przy grillu, miała na celu zainicjowanie lub zacieśnienie współpracy między organizacjami.

Realizacja projektu pn. "Piknik NGO-sów" została dofinansowania przez Burmistrza Ciechanowca w ramach realizacji zadań z zakresu społeczeństwa obywatelskiego.


Piknik NGO-sów

Piknik NGO-sów

Piknik NGO-sów

Piknik NGO-sów

Piknik NGO-sów

Piknik NGO-sów

Piknik NGO-sów
 
Piknik NGO-sów