Cykl szkoleń dla rolników rozpoczęty
23.08.2019.

W ramach współpracy podjętej z Samorządem Województwa Podlaskiego, 23 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu odbyło się szkolenie dla rolników. Było to trzecie spotkanie z cyklu szkoleń, jakie odbędą się w 27 gminach województwa podlaskiego.

Cykl szkoleń dla rolników rozpoczęty

fot. Z. Poniatowski MPI

 
Tematyka szkoleń związana jest z prowadzonymi naborami wniosków na dwa ogólnopolskie programy: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, na który nabór prowadzi Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku, a także program „Czyste powietrze”, w ramach którego wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Program „Czyste Powietrze", ma być dostępny przez 10 lat. Na ten cel rząd przeznaczył ponad 100 miliardów złotych. Każdy będzie mógł uzyskać środki na termomodernizację swojego domu - maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych to 53 tysiące złotych, przy czym maksymalne dofinansowanie wynosi 90% tej kwoty.

Intencją Samorządu Województwa Podlaskiego jest zwiększenie świadomości rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie przeprowadzania zabiegów wapnowania gleb dla podniesienia ich jakości oraz zmniejszania emisji pyłów wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Ponadto podczas szkoleń podejmowany jest temat działalności kół gospodyń wiejskich oraz możliwości, jakie wiążą się ze współpracą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz instytucjami kultury.

Prelegentami podczas spotkań są specjaliści z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku oraz eksperci z dziedziny odnawialnych źródeł energii..
 
 
Cykl szkoleń dla rolników rozpoczęty
 
Cykl szkoleń dla rolników rozpoczęty
 
Cykl szkoleń dla rolników rozpoczęty