Zaproszenie na koncert "Pieśń o Wielkiej i Małej Ojczyźnie"
10.09.2019.

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Artystycznych „Harmonia” z Ciechanowca zaprasza na koncert „Pieśń o Wielkiej i Małej Ojczyźnie”, który odbędzie się 21 września o godz. 19.00 w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu. Koncert będzie zwieńczeniem realizowanego przez Stowarzyszenie projektu „Z muzyką przez życie”.

W ramach inicjatywy, zostały zorganizowane warsztaty dla chórów i zespołów wokalnych z terenu gminy Ciechanowiec oraz innych osób chcących podnieść swoje umiejętności wokalne. Zajęcia prowadził profesjonalny trener, dyrygent i kompozytor Sławomir Leszczyński. Uczestnicy warsztatów doskonalili swoje umiejętności wokalne, ćwiczyli głównie emisję głosu, rytmikę oraz dykcję. W zajęciach wzięło udział 68 osób w wieku od 10 do 80 lat.

Podczas koncertu wystąpią wszyscy uczestnicy warsztatów, upamiętniając tym samym ważne wydarzenia dla naszego kraju i regionu: 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej oraz 590-lecie Miasta Ciechanowiec. Siedem zespołów i chórów z terenu gminy Ciechanowiec wykona utwory patriotyczne oraz współczesne. Będzie można również wysłuchać twórczości poetów, którzy byli i są mieszkańcami naszej gminy.

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Okno na Wschód oraz Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej”.

Stowarzyszenie dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w realizację tej inicjatywy: burmistrzowi Ciechanowca Panu Eugeniuszowi Święckiemu, proboszczowi Parafii pw. św. Doroty Męczennicy w Winnej Poświętnej księdzu Bohdanowi Sawickiemu, dyrektor COKiS Pani Sylwi Kuczuk-Szymańskiej i pracownikom COKiS oraz Kołu Gospodyń Wiejskich z Radziszewa-Sieńczuch.

 
                                                                      
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Artystycznych w Ciechanowcu
 

 

Powiększ