Uczniowski Klub Sportowy w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II


Uczniowski Klub Sportowy w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II działa od początku powstania szkoły. Zajęcia odbywają się w dwóch sekcjach:

Sekcja lekkoatletyczna – liczy ok. 20 osób, w większości dziewcząt, zajęcia odbywają się prawie codziennie, w czasie lekcji lub po południu; poszczególne dyscypliny trenowane są oddzielnie, dla osób dojeżdżających są prowadzone zajęcia indywidualne. Uprawiane są głównie konkurencje biegowe, ale trenowane są także skoki i rzuty. Największym osiągnięciem był udział chłopców w Mistrzostwach Międzywojewódzkich Makroregionu.

Sekcja piłki siatkowej – udział bierze 28 osobowa grupa dziewcząt, głównie w celach rekreacyjnych i podtrzymywania tradycji (w siatkówkę gra się w Ciechanowcu od 1964 roku), zajęcia odbywają się w każdy wtorek od 15.30 do 17.00. Drużyna brała udział w Zawodach Powiatowych i Turnieju Wiosennym o Puchar Dyrektora ZSOiZ w Ciechanowcu.

Dane organizacji:
Uczniowski Klub Sportowy
przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu
ul. Sosnowa 2
18-230 Ciechanowiec
tel. (86) 277 19 26

Uczniowski Klub Sportowy w Gimnazjum