Biblioteka Publiczna


Biblioteka Publiczna jest w Ciechanowcu najstarszą instytucją kulturalną - rozpoczęła swą działalność już 15 stycznia 1949 roku. Księgozbiór liczył wtedy 289 woluminów, a wyposażeniem były: szafa, krzesło i stół. Bibliotekę prowadził za drobną ryczałtową opłatą pracownik Zarządu Miasta.

1 października 1950 roku rozpoczęła pracę na pełnym etacie długoletnia kierowniczka pani Regina Łukasiewicz. Przez wiele lat Biblioteka borykała się z trudnymi warunkami, kilkakrotnie zmieniała lokale. W roku 1976 przeprowadziła się do pomieszczenia (ponad 130 m²) w budynku Urzędu Miasta i Gminy. W celu rozszerzenia zasięgu czytelniczego oraz zwiększenia i ułatwienia dostępności do zbiorów bibliotecznych jak najszerszej rzeszy lokalnej społeczności, utworzono w roku 1975, na bazie Bibliotek Gromadzkich, trzy Filie Biblioteczne: w Winnie-Chrołach, Pobikrach i Przybyszynie, oraz 24 Punkty Biblioteczne. Uległa również zmianie nazwa biblioteki na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Ciechanowiec.

Dalsza reorganizacja nastąpiła w roku 1984, powstał mianowicie Oddział dla dzieci. Realizując program upowszechniania czytelnictwa oraz promując książki, Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu prowadziła różnorodne formy pracy z czytelnikiem, głównie dziecięcym. Działania biblioteki w tym zakresie koncentrowały się głównie na przeprowadzaniu konkursów, lekcji bibliotecznych, wieczorów baśni. Odbywały się również wycieczki uczniów klas młodszych do biblioteki, których celem było zapoznanie dzieci z księgozbiorem, katalogami oraz specyfiką pracy biblioteki publicznej. W roku 1991 Bibliotekę połączono z Miejskim Ośrodkiem Kultury, likwidacji uległy Filie i Punkty Biblioteczne. Od roku 2000 Miejska Biblioteka Publiczna istnieje jako samodzielna instytucja, w ramach, której działa Wypożyczalnia dla dorosłych i Oddział dla dzieci.

Filie Biblioteczne

Zmiana statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej, uchwałą z dnia 31 sierpnia 2009 r. nr 182/XXXI/09 Rady Miejskiej w Ciechanowcu umożliwiła utworzenie filii, skutkiem tego w 2010 roku swoją działalność rozpoczęła Filia w Winnej-Poświętnej, a w następnym roku w Pobikrach. 

W roku 2013 Biblioteka wraz z filiami przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek. PRB to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem było wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Biblioteki uczestniczące w projekcie otrzymały sprzęt komputerowy i wzięły udział w cyklu szkoleń i warsztatów. Program PRB zaplanowany był na 5 lat od 2009 r. do 2013 roku. Swoim zasięgiem objął ponad połowę bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miastach.

Księgozbiór

Na początku roku 2017 księgozbiór biblioteki wraz z filiami liczył 33 313 woluminów w trakcie bieżącej selekcji ubytkowano 4426 książek nienadających się do użytkowania i nieaktualnych treści, toteż na koniec roku 2017, ilość woluminów zmniejszyła się a obecnie wynosi 29 465. W tym literatura piękna dla dorosłych to 12 688, literatura piękna dla dzieci – 8 348, literatura  popularnonaukowa – 8 429 woluminów. Tym samym zyskaliśmy miejsce na nowości wydawnicze. W bibliotece  zarejestrowanych było około 800 czytelników, którzy wypożyczyli ok. 1000 książek. Ogółem odwiedziło bibliotekę ponad 6 tys. czytelników, z tego ok. 2 tys. to czytelnicy którzy odwiedzili czytelnię,  oraz skorzystali z bezpłatnego dostępu do  Internetu. Dużą popularnością cieszyły się czasopisma bieżące, na zewnątrz wypożyczono je około 2 tyś.

Nowa siedziba Biblioteki

2 mln złotych to kwota dotacji jaką otrzymała biblioteka w roku 2016 na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną w Ciechanowcu wraz z wyposażeniem filii w Winnej-Poświętnej” w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”.

W lipcu 2017 roku na teren budowy wkroczyła, wyłoniona w przetargu, firma DARTOM z Białegostoku rozpoczynając prace przygotowawcze: oczyszczanie terenu i prace rozbiórkowe. Z końcem roku doprowadzono do "stanu surowego zamkniętego”: wylano fundamenty,  wykonano konstrukcje i pokrycie dachowe, zamontowano częściowo stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną, położono część tynków wewnętrznych, izolacje cieplne, ocieplono częściowo ściany budynków, z konstrukcji żelbetowych i betonowych powstały dwie bryły, które będą spełniać funkcję biblioteczną. Prace wykończeniowe potrwają do końca września 2018 roku.

Projekt przewiduje powstanie wielofunkcyjnej sali widowiskowej i foyer wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. W istniejącej bryle budynku wprowadzone zostaną zmiany m.in. w postaci nowego wejścia głównego wraz z holem wejściowym. Budynek kina zostanie też rozbudowany od strony zachodniej i wzbogacony o dwie bryły bezpośrednio z nim połączone. Pierwsza dobudowana część będzie przeznaczona na bibliotekę dla dzieci, gabinet dyrektora i komunikację wraz z wyjściem na taras, druga część będzie pełniła funkcję biblioteki głównej. Elewacje budynku będą wykończone cegłą i okładziną elewacyjną, tynkami szlachetnymi oraz licznymi przeszkleniami, nadającymi im współczesny charakter.

Po rozbudowie powierzchnia użytkowa biblioteki wyniesie 749,81 m2.

 

Miejska Biblioteka Publiczna oferuje:

  • literaturę piękną w bogatym wyborze dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  • księgozbiór popularnonaukowy
  • czasopisma (m.in. prasa lokalna, tygodniki i czasopisma dla dzieci i młodzieży)
  • bezpłatny dostęp do Internetu.


Katalog Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu

 Klauzula informacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu

 

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Mostowa 8
18-230 Ciechanowiec
e-mail: biblioteka_ciechanowiec@op.pl
tel.: 518-877-020

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00–16.00
wtorek - piątek 8.00–18.00
sobota 9.00–15.00

Bibloteka Publiczna

Bibloteka Publiczna

Bibloteka Publiczna

Bibloteka Publiczna

Bibloteka Publiczna

Bibloteka Publiczna

 

Bibloteka Publiczna