Ogłoszenie o konsultacjach z dnia 3 lutego 2020 r.

 
Burmistrz Ciechanowca ogłasza konsultacje projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2020".

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, w sprawie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2020".

Konsultacje będą przeprowadzone od 3 lutego 2020 roku do 18 lutego 2020 r.

Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2020".

Konsultacje będą polegały na zgłaszaniu uwag i wyrażaniu opinii do projektu Programu w formie wypełnienia formularza zgłaszania opinii. Kompletnie wypełniony formularz można złożyć:

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 (sekretariat)
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania opinii załączone są do niniejszego ogłoszenia oraz są dostępne bezpośrednio w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1 pok. 2.

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt i które działają na obszarze gminy Ciechanowiec.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Ciechanowiec.

 
pobierz
 

2. Formularz zgłaszania opinii

 
 
                                                          Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki

 

 

 

pasek

 

 • Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
 • Caritas Diecezji Łomżyńskiej
 • Ciechanowieckie Stowarzyszenie Przedsiębiorców
 • Gminna Spółka Wodna "Nurczanka"
 • Grupa AA "Ostoja"
 • Jeździecki Klub Sportowy "Gepard"
 • Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej
 • Koło Gospodyń Wiejskich Basiewianki w Kocach-Basiach
 • Koło Gospodyń Wiejskich Kukawka w Pobikrach
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Radziszewie-Sieńczuch
 • Koło Łowieckie "Rogacz"
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Przybyszynie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Winnie-Chrołach
 • Polski Związek Wędkarski Koło Wędkarskie Jazgarz
 • Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu
 • Związek Sybiraków. Koło Terenowe

 

 

 

 

pasek

 

 • Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ciechanowcu
 • Ciechanowieckie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Remedium"
 • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Macto
 • Fundacja Monastyczna ŚŚ. Antoniego, Benedykta I Bernarda
 • Fundacja Rozwoju Edukacji Cogito
 • Klub Sportowy UNIA Ciechanowiec
 • Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Ciechanowcu
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Bujence
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowcu
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kocach-Basiach
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kozarzach
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Pobikrach
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Radziszewie-Królach
 • Ochotnicza Straz Pożarna w Skórcu
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Tworkowicach
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Wojtkowicach Starych
 • Ochotnicza Straż Pożarna Winna-Poświętna
 • Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Tramp"
 • Podlaska Fundacja Empatia
 • Polska Federacja Sztuk Walki Budokai
 • Rodzinny Ogród Działkowy "Pod Gruszą”
 • Stowarzyszenie "Dar Serca"
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Artystycznych "Harmonia"
 • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pobikry
 • Stowarzyszenie "Platon"
 • Stowarzyszenie "Razem"
 • Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku"
 • Stowarzyszenie "Winnica"
 • Stowarzyszenie "Zameczek"
 • Towarzystwo Miłośników Ciechanowca
 • Towarzystwo Naukowe Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae

 

 

 

 

pasek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pasek