Jedną z pierwszych instytucji zajmujących się upowszechnianiem kultury na terenie Ciechanowca była Świetlica Miejska prowadzona przez Towarzystwo Miłośników Ciechanowca, która mieściła się w pomieszczeniach na ulicy Mickiewicza, a następnie ul. Kościuszki. Po wybudowaniu w 1966 roku miejskiego Domu Kultury „Strażak” Świetlica przeszła pod zarząd Urzędu Miejskiego i rozpoczęła działalność jako Miejski Ośrodek Kultury. Po reformie administracyjnej w 1975 roku nazwę zmieniono na Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Do 1991 roku działał on w tej formule, potem zmienił ponownie nazwę na Miejski Ośrodek Kultury i przeprowadził się do budynku Kina „Meteor”. Kolejna reorganizacja nastąpiła w 2005 roku, kiedy nową siedzibą stał się budynek przy ulicy 11 Listopada 5a, a nazwa została zmieniona na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu.

W ramach statutowej działalności Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu jest głównym organizatorem miejskich imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, wykonuje scenografie i dekoracje w czasie miejskich obchodów świąt narodowych, organizuje mecze ligowe drużyn piłkarskich, regaty kajakowe i amatorskie turnieje piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, plażowej i halowej piłki siatkowej, konkursy plastyczne i wystawy twórczości.

Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu organizuje zajęcia sportowe z siatkówki (dla dorosłych), piłki nożnej (4 grupy wiekowe - żaki, trampkarze starsi, juniorzy młodsi, seniorzy), szachów (2 grupy); zajęcia taneczne dla dzieci (2 grupy wiekowe) i dorosłych, w czasie których chętni poznają taniec towarzyski, jazzowy, modern oraz podstawy tańca klasycznego, hip-hopu i funky; warsztaty muzyczne w zakresie instrumentów dętych drewnianych i blaszanych; zajęcia plastyczne dla dzieci (5 grup) i dorosłych (1 grupa)

 

W Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu działają:

 • Świetlica Socjoterapeutyczna, w której prowadzone są zajęcia w formie gier i zabaw, edukacyjno-wyrównawcze, profilaktyczno-terapeutyczne, relaksacyjne i artystyczne
 • Klub Seniora „Chwilowo młodzi”, który nawiązał kontakty z innymi Klubami Seniora z powiatu wysokomazowieckiego, a także organizuje wycieczki, wieczorki i spotkania
 • Orkiestra Dęta COKiS, która występuje na wielu uroczystościach miejskich
 • Zespół Tańca Nowoczesnego to grupa młodzieży wykonująca różne style i układy taneczne
 • Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia, w której prowadzone są zajęcia z teorii muzyki oraz nauka gry na fortepianie, gitarze, saksofonie i akordeonie

Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu prowadzi Punktu Informacji Turystycznej oraz zarządza Stadionem Miejskim i "Wyspą", gdzie znajduje się boisko do gry w plażową piłkę siatkową i plaża z kąpieliskiem.

 

Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Mostowa 6
18-230 Ciechanowiec
tel. 86 271 05 63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:
w niedziele i dni wolne - podczas organizowanych imprez
Poniedziałek - 9.00-20.00
Wtorek - 9.00-20.00
Środa - 9.00-20.00
Czwartek - 9.00-20.00
Piątek - 8.00-16.00

 

pobierz

 

 

 

pasek

 

050

 

Początki Muzeum Rolnictwa im. Księdza Krzysztofa Kluka sięgają roku 1962, kiedy to Towarzystwo Miłośników Ciechanowca podjęło starania o zgodę na utworzenie muzeum w Ciechanowcu. Ministerstwo Kultury i Sztuki wydało 17 stycznia 1963 roku pozwolenie na gromadzenie muzealiów i organizacje placówki.

5 lipca 1964 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Społecznego Muzeum Rolnictwa w budynku dawnej remizy strażackiej. Na pierwszej wystawie przedstawiono 1 200 eksponatów, z których każdy otrzymał metryczkę z imieniem i nazwiskiem ofiarodawcy. Patronem muzeum został osiemnastowieczny przyrodnik, przez wiele lat związany z Ciechanowcem, ksiądz Jan Krzysztof Kluk. 23 lipca 1968 r. Miejska Rada Narodowa w Ciechanowcu podjęła uchwałę o upaństwowieniu Społecznego Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka i postanowiła, że siedzibą placówki będzie zabytkowy kompleks pałacowo-parkowy w Ciechanowcu - Nowodworach.

Starania o odbudowę zrujnowanego pałacu hr. Starzeńskich trwały od 1962 r. Prowadzone były prace społeczne przy odgruzowywaniu. W 1966 r. władze miejskie Ciechanowca przekazały warszawskiemu oddziałowi Pracowni Konserwacji Zabytków prawie całkowicie uprzątnięte ruiny pałacu w celu odbudowy i adaptacji na cele muzealne. Odbudowany obiekt przekazano w użytkowanie muzeum w grudniu 1969 r. W następnych latach trwało odzyskiwanie terenów i istniejących budynków podworskich. Już w 1967 r. rozpoczęto tworzenie na terenach podworskich skansenu. W lipcu przeniesiono pierwszy obiekt - wieloboczny maneż drewniany ze wsi Usza Mała.

 

Muzeum Rolnictwa zajmuje obszar 26 ha, posiada dwie filie: w Drewnowie (wiatrak z zagrodą młynarza) i Dąbrowie Łazy (wiatrak) oraz osiem działów:

 • Etnograficzny - najstarszy dział muzeum, posiadający ponad 10 000 eksponatów
 • Historyczno-Atystyczny - posiadający ponad 4 000 eksponatów historycznych i ponad 1 000 eksponatów artystycznych
 • Budownictwa Wiejskiego - Skansen Mazowiecko-Podlaski, który stworzono w oparciu o projekt prof. dr hab. Ignacego Felicjana Tłoczka, wybitnego znawcy architektury i budownictwa ludowego w Polsce
 • Techniki Rolniczej - posiada zbiór ponad 700 maszyn, narzędzi i dokumentów dotyczących szeroko pojętej techniki rolniczej
 • Historii Uprawy Roślin - zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i upowszechnianiem wiedzy o dziejach uprawy roli i hodowli roślin użytkowych na terenie Polski
 • Historii Chowu i Hodowli Zwierząt Gospodarskich - zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem naukowym, przechowywaniem i upowszechnianiem wszystkiego, co obrazuje historię rozwoju chowu i hodowli zwierząt. W ramach działu w skansenie hodowane są rodzime rasy zwierząt - owce wrzosówki, owce świniarki i kury zielononóżki kuropatwiane
 • Tradycji Zielarskich - do stałych zadań działu zielarskiego należy opieka nad "Ogrodem roślin zdatnych do zażycia lekarskiego" utworzonym według "Dykcjonarza roślinnego" księdza Krzysztofa Kluka
 • Muzeum Weterynarii - zostało otwarte w 1982 roku i choć formalnie pozostaje działem Muzeum Rolnictwa, to jednak ze względu na unikalność tematu, kompletność zbiorów, i znaczenie dla krajowego środowiska weterynaryjno-historycznego zostało podniesione do rangi muzeum

 

Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka, oprócz stałych ekspozycji i wystaw czasowych, proponuje także szeroki program dorocznych imprez:

 • Niedziela Palmowa - z konkursem na najładniejszą palmę wielkanocną
 • Jarmark św. Wojciecha - na teren Muzeum zapraszani są twórcy ludowi, kupcy, rzemieślnicy, ogrodnicy, występują zespoły folklorystyczne i kapele
 • Zajazd Wysokomazowiecki - rekonstrukcje wydarzeń historycznych
 • Podlaskie Święto Chleba - pokazy dawnych podlaskich obrzędów żniwnych i dożynkowych, ciągników rolniczych, prezentacja stoisk piekarniczych i handlowych, występy zespoły folklorystycznych, kapel i koncerty w amfiteatrze
 • Wykopki pod Wiatrakiem - impreza obrazująca tzw. tłokę ziemniaczaną
 • Ogólnopolski Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich - w 1974 roku zorganizowano pierwszy konkurs gry na ligawce podlaskiej, a w 1980 roku przekształcono go w Ogólnopolski Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich

 

Godziny otwarcia:

 • W dni powszednie 8.00-16.00 (od 1 V do 30 IX 8.00-18.00)
 • W niedziele i święta 9.00-16.00 (od 1 V do 30 IX 9.00-19.00)

 

Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka
ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec
tel. 86 277 13 28, fax. 86 277 38 57
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.muzeumrolnictwa.pl

 

 

 

pasek

 

Biblioteka Publiczna jest w Ciechanowcu najstarszą instytucją kulturalną, rozpoczęła swą działalność 15 stycznia 1949 r. Księgozbiór liczył wtedy 289 woluminów. Przez wiele lat Biblioteka borykała się z trudnymi warunkami, kilkakrotnie zmieniała lokale. W roku 1976 przeprowadziła się do pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta i Gminy. W celu rozszerzenia zasięgu czytelniczego oraz zwiększenia i ułatwienia dostępności do zbiorów bibliotecznych jak najszerszej rzeszy lokalnej społeczności, utworzono w roku 1975 na bazie Bibliotek Gromadzkich, trzy Filie Biblioteczne: w Winnie-Chrołach, Pobikrach i Przybyszynie, oraz 24 Punkty Biblioteczne. Uległa również zmianie nazwa biblioteki na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Ciechanowiec.

Dalsza reorganizacja nastąpiła w roku 1984, powstał mianowicie Oddział dla dzieci. Realizując program upowszechniania czytelnictwa oraz promując książki, Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu prowadziła różnorodne formy pracy z czytelnikiem, głównie dziecięcym. Działania biblioteki w tym zakresie koncentrowały się głównie na przeprowadzaniu konkursów, lekcji bibliotecznych i wieczorów baśni. Odbywały się wycieczki uczniów klas młodszych do biblioteki, których celem było zapoznanie dzieci z księgozbiorem, katalogami oraz specyfiką pracy biblioteki publicznej. W roku 1991 Bibliotekę połączono z Miejskim Ośrodkiem Kultury, likwidacji uległy Filie i Punkty Biblioteczne. Od roku 2000 Miejska Biblioteka Publiczna istnieje jako samodzielna instytucja, w ramach, której działa wypożyczalnia dla dorosłych i oddział dla dzieci.

Zmiana statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej, uchwałą z dnia 31 sierpnia 2009 r. nr 182/XXXI/09 Rady Miejskiej w Ciechanowcu umożliwiła utworzenie filii, skutkiem tego w 2010 roku swoją działalność rozpoczęła Filia w Winnej-Poświętnej, a w następnym roku w Pobikrach.

W roku 2013 Biblioteka wraz z filiami przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek. PRB to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem było wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Biblioteki uczestniczące w projekcie otrzymały sprzęt komputerowy i wzięły udział w cyklu szkoleń i warsztatów. Program PRB zaplanowany był na 5 lat od 2009 r. do 2013 r. Swoim zasięgiem objął ponad połowę bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miastach.

Na początku roku 2017 księgozbiór biblioteki wraz z filiami liczył 33 313 woluminów w trakcie bieżącej selekcji ubytkowano 4426 książek nienadających się do użytkowania i nieaktualnych treści, toteż na koniec roku 2017 ilość woluminów zmniejszyła się a obecnie wynosi 29 465. W tym literatura piękna dla dorosłych to 12 688, literatura piękna dla dzieci 8 348, literatura popularnonaukowa 8 429 woluminów. W bibliotece zarejestrowanych było około 800 czytelników, którzy wypożyczyli ok. 1 000 książek. Ogółem odwiedziło bibliotekę ponad 6 tys. czytelników, z tego około 2 tys. to czytelnicy którzy odwiedzili czytelnię, oraz skorzystali z bezpłatnego dostępu do Internetu. Dużą popularnością cieszyły się czasopisma bieżące.

2 mln złotych to kwota dotacji jaką otrzymała biblioteka w roku 2016 na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną w Ciechanowcu wraz z wyposażeniem filii w Winnej-Poświętnej” w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”. W lipcu 2017 rozpoczęto budowę. Otwarcie nowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu wraz z salą koncertową nastąpiło 14 października 2018 r. Po rozbudowie powierzchnia użytkowa biblioteki wynosi 749,81 m2.

 

Miejska Biblioteka Publiczna oferuje:

 • literaturę piękną w bogatym wyborze dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • księgozbiór popularnonaukowy
 • czasopisma m.in. prasa lokalna, tygodniki i czasopisma dla dzieci i młodzieży
 • bezpłatny dostęp do Internetu

 

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Mostowa 8
18-230 Ciechanowiec
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 518-877-020

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek - piątek 8.00-18.00
sobota 9.00-15.00

 

pobierz

 

 

 

pasek

 

Styczeń

 • Orszak Trzech Króli (6.01.)
 • Koncert Noworoczny (13.01.)
 • Ferie z COKiS i Miejską Biblioteką Publiczną (21.01.- 01.02.)
 • Początek Cyklu Turniejów Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Ciechanowca (27.01.)

Luty

 • Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Ciechanowca (3.02.)
 • Koncert Poezji Śpiewanej w wykonaniu zespołu "Fabryka" (3.02.)
 • Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Ciechanowca (10.02.)
 • Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Ciechanowca (24.02.)

Marzec

 • Występ kabaretu "Czesuaf" (2.03.)
 • Konferencja naukowa poświęcona biskupowi Aleksandrowi Mościckiemu (2.03.)
 • Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora COKiS w kategorii 40+ (3.03.)
 • Bal Karnawałowy dla dzieci (3.03.)
 • Między nami Kobietami (warsztaty dla kobiet) (8.03.)
 • XIII Turniej Szachowy imienia Czesława Burdziuka o Puchar Burmistrza Ciechanowca (31.03.)

Kwiecień

 • Powiatowy konkurs plastyczny "Ważki i motyle"
 • Rodzinne warsztaty-palmy wielkanocne
 • Kiermasz Wielkanocny (14.04.)
 • Gminne eliminacje Festiwalu Piosenki Przedszkolaków "Mama, Tata i Ja' (26.04.)
 • Powiatowe eliminacje Festiwalu Piosenki Przedszkolaków "Mama, Tata i Ja" (28.04.)

Maj

 • Uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja (3.05.)
 • Jubileuszowy Koncert Orkiestry Dętej COKiS (3.05.)
 • Koncert uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej "Gram mojej Mamie" (25.06.)
 • Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka (26.05.)

Czerwiec

 • Festyn "Wianki na Nurcu" (23.06.)

Lipiec

 • V Turniej Scrabble o Puchar Burmistrza Ciechanowca
 • Konkurs fotograficzno-plastyczny "Ciechanowiec jaki ujrzałem"
 • Warsztaty muzyczne i taneczne dla dzieci i młodzieży

Sierpień

 • XIV Międzynarodowy Festiwal Folkloru "Podlaskie Spotkania" (12.08.)
 • Mecze "Strona na Stronę", Regaty Kajakowe o Puchar Burmistrza Ciechanowca (15.08.)

Wrzesień

 • Narodowe czytanie

Październik

 • Gminny konkurs plastyczny „Barwy jesieni”
 • Jubileusz Klubu Seniora

Listopad

 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Ciechanowcu (11.11.)
 • Ognisko Patriotyzmu - wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych (11.11.)
 • Otwarcie sezonu morsowego w Ciechanowcu

Grudzień

 • Konkurs plastyczny „Rodzinne bombki”
 • Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego - dla dzieci i młodzieży (6.12.)
 • Rodzinne warsztaty bożonarodzeniowe
 • Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego
 • Kiermasz świąteczny
 • Bożonarodzeniowy Koncert Kolęd

 

*Terminy imprez mogą ulec zmianie

 

 

 

pasek

 

 • Niedziela Palmowa. Konkurs na Wykonanie Palmy Wielkanocnej
 • Jarmark Świętego Wojciecha
 • Noc Muzeów
 • Odpust na Świętego Antoniego
 • Dni Ciechanowca
 • Zajazd Wysokomazowiecki
 • Podlaskie Zawody Tradycyjnego Powożenia Zaprzęgami Konnymi
 • Międzynarodowy Festiwal Folkloru "Podlaskie spotkania"
 • Podlaskie Święto Chleba
 • Jesień w polu i zagrodzie
 • Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. K. Uszyńskiego

 

 

 

pasek