Publiczna Szkoła Powszechna zorganizowana została w Ciechanowcu po pierwszej wojnie światowej, w 1919 roku. Szkoła posiadała 4 klasy i mieściła się w dwóch budynkach: po szkole ewangelickiej niemieckiej przy ulicy Kościuszki oraz przy ulicy Mickiewicza. W czasie komasacji gruntów wydzielono z dawnej ziemi cerkiewnej plac pod nową szkołę i w roku szkolnym 1925/26 rozpoczęto budowę. Szkoła została oddana do użytku w roku 1930 i nazwana została Szkołą Powszechną im. Ks. Krzysztofa Kluka.

W 1939 roku z powodu bombardowań Ciechanowca, które trwały od pierwszych dni wojny, szkoła została otwarta dopiero 11 października, na polecenie okupacyjnych władz radzieckich. Uczono według dawnego programu za wyjątkiem historii, geografii politycznej i religii.

W 1940 roku Szkoła Powszechna została przemianowana na Polską Niepełną Szkołę Średnią, dyrektorem szkoły został mianowany Rosjanin, zwolniono niektórych polskich nauczycieli, a na ich miejsce przyjęto innych. Obok szkoły polskiej utworzono rosyjską. Po zajęciu Ciechanowca przez Niemców w 1941 roku utworzono tylko klasę I i II. Po 1,5 roku, kiedy szkołę tę zamknięto, nauczyciele rozpoczęli tajne nauczanie.

Po wyzwoleniu już we wrześniu 1944 roku otwarto w Ciechanowcu pełną 7 klasową Szkołę Powszechną. Ponieważ bardzo szybko okazało się, że w szkole jest zbyt mało miejsca, w roku 1958 uruchomiono filię szkoły przy ul. Kuczyńskiej, w której mieściły się 4 klasy.

W dniu 8 lutego 1967 roku rozpoczęto budowę nowego gmachu szkoły podstawowej z salą gimnastyczną. Uroczyste otwarcie odbyło się 6 października 1968 roku. 6 maja 1971 roku szkoła otrzymała imię Mikołaja Kopernika, a 1 września 1971 roku sztandar ufundowany przez społeczeństwo Ciechanowca. Budynek szkoły rozbudowano w 1986 roku, a w roku 1997 oddano do użytku salę sportową.

Od 1 września 2017 roku do struktury Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu włączono dotychczasowe Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu. Od tego czasu szkoła podstawowa funkcjonuje w dwóch budynkach – przy ul. 11 Listopada oraz przy ul. Sosnowej.

Budynek przy ul. Sosnowej został oddany do użytku 1 września 2001 (w Ciechanowcu odbyła się wtedy wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2001/2002). W roku 2010 przy szkole otwarto nową halę sportową wybudowano.

Uczniowie, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, oprócz zajęć dydaktycznych mają do dyspozycji szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych – kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych. Prowadzone są zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla najmłodszych. Uczniowie objęci są opieką pedagogów szkolnych oraz logopedy. W obydwu budynkach szkolnych funkcjonują świetlice szkolne, gdzie organizowana jest opieka nad uczniami oraz dowożenie. W sąsiedztwie szkoły, tak przy ul. 11 Listopada, jak i Sosnowej, funkcjonują kompleksy boisk sportowych „Orlik”, z których mogą korzystać uczniowie podczas zajęć szkolnych, jak też w godzinach popołudniowych.

Szkoła realizuje projekty edukacyjne dofinansowywane ze środków unijnych (np. „Aktywność naszą szansą”, „Indywidualizacja w Gminie Ciechanowiec - droga do sukcesu”), aktywnie uczestniczy w realizacji programów rządowych (np. „Radosna szkoła” - utworzenie sali zabaw, „Aktywna tablica” - zakup sprzętu multimedialnego, „Szklanka mleka”, czy „Owoce i warzywa w szkole”) oraz pozyskuje inne dofinansowania (np. z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - za pośrednictwem Stowarzyszenia TUTOR, „Żółty talerz” - dofinansowanie dożywiania uczniów z Kulczyk Foundation za pośrednictwem Stowarzyszenia „Banki Żywności”).

 

W szkole działają:

 • Samorząd Szkolny skupiający uczniów w pracy samorządowej
 • Szkolne Kluby Sportowe, które organizują rywalizację sportową oraz umożliwiają uczniom udział w różnego rodzaju zawodach i turniejach (piłka nożna, piłka siatkowa, lekkoatletyka, szachy)
 • zespół wokalny "Akwarele"
 • schola "Anielskie Nutki"
 • szkolne koło CARITAS

 

Uczniowie szkoły biorą udział i odnoszą znaczące sukcesy w konkursach:

 • przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
 • matematycznych: „Alfik”, „Kangur”
 • humanistycznych: „Alfik”, „Omnibus”
  plastycznych
 • turniejach i zawodach sportowych
 • bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika

ul. 11 Listopada 5
18-230 Ciechanowiec
tel. 86 277 10 61, 86 277 13 26; fax. 86 277 16 30

ul. Sosnowa 2
18-230 Ciechanowiec
tel./fax 86 277 19 26
www.kopernik.webd.pl

 

Filia Szkoły Podstawowej
Radziszewo Stare 9
tel. 86 277 66 06

 

 

 

pasek

 

Początki tworzenia Szkoły Podstawowej w Łempicach sięgają okresu II wojny światowej (ok.1943 r.) kiedy to było prowadzone tajne nauczanie. Po zakończeniu wojny nauka nadal odbywała się w prywatnych domach. W 1949 roku rozpoczęto budowę szkoły, którą ukończono w 1950 roku. Była to szkoła siedmioklasowa.

W latach siedemdziesiątych w ramach rozbudowy powstał budynek murowany. Dobudowano wtedy dwie sale lekcyjne. W latach osiemdziesiątych zrodziła się kolejna inicjatywa rozbudowy szkoły, w ramach której dobudowano tzw. “nową szkołę” obejmującą aulę, kuchnię z zapleczem, szatnię, pięć sal lekcyjnych na piętrze, pokój nauczycielski, łazienki oraz część mieszkalną. Otwarcie odbyło się w październiku 1990 roku.

Do szkoły uczęszczają uczniowie z czterech miejscowości: Łempice, Kobusy, Radziszewo-Sieńczuch i Czaje-Wólka. Uczniowie, zwłaszcza dojeżdżający, korzystają z zajęć świetlicowych, w szkole funkcjonuje też biblioteka i pracownia komputerowa.

W szkole prowadzona jest nauka języka angielskiego od zerówki do klasy VI, informatyki od klasy II do klasy VI. Dla uczniów z trudnościami szkolnymi nauczyciele prowadzą zajęcia dodatkowe oraz funkcjonują cztery grupy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

W szkole działają: Samorząd Uczniowski, PCK, SKO, Koło Informatyczne, Koło Miłośników Przyrody.

 

Konkursy, w których uczestniczą dzieci:

 • matematyczne: Kangur
 • plastyczne: “Na gwiazdę kolędniczą”, “Palm Wielkanocnych”, “Ekologiczny”, “Eucharystia sercem Kościoła”
 • przyrodnicze: “Czyste Podlasie”, “Pomóżmy ptakom i zwierzętom przetrwać zimę”
 • oszczędzania: „Dziś oszczędzam w SKO - jutro w Banku Spółdzielczym”
 • „Bezpieczna szkoła”, „Bezpieczne dzieci na polskich drogach”

 

Szkoła współpracuje z Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowcu, Policją, OSP, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Kołem Łowieckim „Rogacz”, Nadleśnictwem „Rudka”, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu i parafiami w Winnej-Poświętnej i Czajach.

 

Szkoła Podstawowa w Łempicach
Łempice 13a
18-230 Ciechanowiec
tel. 86 277 66 05
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.lempice.edupage.org

 

 

 

pasek

 

Pierwszą szkołą średnią ogólnokształcącą w historii Ciechanowca była Ciechanowiecka Czteroklasowa Szkoła Miejska założona w 1908 roku i istniejąca do 1915 roku, kiedy to w czasie działań wojennych budynek szkoły (tzw. "zameczek") uległ zniszczeniu. Była to szkoła tylko dla chłopców, z językiem wykładowym rosyjskim. Działania zmierzające do reaktywowania szkoły średniej, nie przyniosły rezultatu przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego.

Druga szkoła średnia to Żydowska Szkoła Rzemieślnicza, istniejąca w latach 1910-1915, mieszcząca się w specjalnie wybudowanym gmachu przy ulicy Kościelnej. Także w tej szkole językiem wykładowym był rosyjski i także ona uległa zniszczeniu w czasie działań wojennych w 1915 roku.

Ponowne starania o utworzenie szkoły średniej, podjęte tuż po zakończeniu II wojny światowej przez kierownika szkoły powszechnej Władysława Święcickiego, nauczyciela Michała Palutko, lekarza dr Pawła Olszewskiego, ks. Dziekana Nikodema Kowalewskiego i burmistrza inż. Władysława Woźniackiego, zostały uwieńczone powodzeniem. Po skompletowaniu I i II klasy, już 4 lutego 1945 roku przystąpiono do nauczania w nowo założonym Miejskim Gimnazjum Koedukacyjnym. Burmistrz przekazał na siedzibę szkoły budynek po dawnej Żydowskiej Szkole Rzemieślniczej, w którym szkoła mieściła się do 1972 roku. Już w roku szkolnym 1946/1947 działało pełne, czteroklasowe gimnazjum. W roku 1947 opuściło szkołę osiemnastu, a w 1948 roku dziewiętnastu absolwentów z tzw. "małą maturą".

W 1948 roku szkoła uzyskała nazwę Szkoła Ogólnokształcąca typu licealnego Miejskiej Rady Narodowej w Ciechanowcu, a po upaństwowieniu w 1949 roku: Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego w Ciechanowcu. W następnych latach systematycznie zwiększa się liczba uczniów w szkole, co prowadziło do kłopotów lokalowych, które powiększyły się po utworzeniu w 1961 r. przy ciechanowieckim liceum Filii II Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Białymstoku oraz w 1971 r. Filii Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej w Siemiatyczach.

Już w 1957 roku powstał Społeczny Komitet Budowy Liceum, który gromadził środki na rozbudowę szkoły. Jednakże na początku lat 60-tych władze oświatowe wstrzymały tę inicjatywę. Po wybudowaniu w latach 1967-1968 nowego gmachu szkoły podstawowej, przystąpiono do adaptacji starej siedziby na potrzeby liceum. Prace te ukończono 1972 roku i liceum przeniosło się do budynku przy ulicy Szkolnej, a gmach przy ulicy Kościelnej przeznaczono na internat, który też od lat zmagał się z kłopotami lokalowymi. Modernizację tego budynku ukończono w 1977 roku.

Kolejna zmiana następuje w 1980 roku, kiedy to powstaje Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rolnicza, Zasadnicza Szkoła Elektroniczna i Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa. 2 czerwca 1981 roku szkoła przyjmuje imię Jarosława Iwaszkiewicza i otrzymuje sztandar od Komitetu Fundacji Sztandaru. W 2001 roku powstały Policealne Studium Informatyczne i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

 

Obecnie w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych wchodzą:

 • Liceum Ogólnokształcące: profil ogólny i profil sportowy
 • Technikum: technik ochrony środowiska i technik informatyk
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: profil ogólny (po gimnazjum) i profil ogólny (po ZSZ)
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych: technik administracji, technik informatyk, technik prac biurowych i technik agrobiznesu

12 października 2018 roku Liceum Ogólnokształcące, Technikum oraz Branżowa Szkoła I i II stopnia (szkoły wchodzące w skład ZSOiZ w Ciechanowcu) otrzymały imię Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Szkoła dysponuje internatem, oferuje szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych: przedmiotowych, sportowych i artystycznych. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych uczestniczy w programach międzynarodowych: projekcie edukacyjnym PEACE (People's Entusiasm Acting for Cultural Education), działalności szkolnych klubów UNESCO i w projekcie SOKRATES-COMENIUS. W ramach tej działalności nawiązano współpracę ze szkołami: Integrierte Gesamtschule "Willy Brandt" Magdeburg (Niemcy), Zespół Szkół Społecznych nr 1 WSP "Ekola" Wrocław (Polska), Biskupske Gymnasium Bohuslava Balbina Hradec Kralove (Czechy) oraz szkołami z Grodna i Mińska (Białoruś).

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

ul. Szkolna 8
18-230 Ciechanowiec
tel./fax.: 86 277 11 34
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zsoiz-ciechanowiec.pl

 

 

 

pasek

 

Praca dydaktyczno-wychowawcza planowana jest zgodnie z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego.

 

Realizowane programy:

 • Program wychowania przedszkolnego PWN
 • Jestem przedszkolakiem
 • Program Profilaktyczny
 • Przedszkole animatorem ruchu
 • Dziecięca matematyka
 • W radości dzieci Bożych
 • Program przygotowania dzieci przedszkolnych do posługiwania się językiem nowożytnym
 • Program pracy logopedycznej

 

Do przedszkola uczęszczają dzieci w czterech grupach: 3-latków, 4-latków, 4- i 5-latków oraz 5-latków. Dzieci mogą skorzystać z zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu: religii, rytmiki i języka angielskiego. Nauczycielki przedszkola prowadzą dodatkowe zajęcia (dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych) rozwijające uzdolnienia dzieci, w tym: zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne i komputerowe oraz zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W Przedszkolu pracuje logopeda, który prowadzi badania specjalistyczne oraz zajęcia z dziećmi wymagającymi pomocy i zajęcia otwarte dla nauczycieli.

Przedszkole nawiązało współpracę ze Szkołą Podstawową im. M. Kopernika, Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka, Policją, Strażą Pożarną, Miejską Biblioteką Publiczną, Kołem Myśliwskim “Rogacz” i Ciechanowieckim Ośrodkiem Kultury i Sportu.

Przedszkolaki uczestniczą w różnorodnych konkursach i imprezach kulturalnych organizowanych na terenie gminy, powiatu i województwa.

.

Przedszkole
(obecnie, na czas remontu w budynku Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika)
ul. Listopada 5
18-230 Ciechanowiec
tel. 727 793 400
www.przedszkole.ciechanowiec.pl

 

 

 

pasek