Stowarzyszenie „Zameczek” zrealizowało projekt „Razem raźniej” współfinansowany przez Burmistrza Ciechanowca w ramach zadań publicznych gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Celem zadania było zorganizowanie czasu wolnego młodych i starszych mieszkańców Ciechanowca, aby odseparować ich od uzależnień i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.

 

Koszt przedsięwzięcia to kwota 3 232,60 zł, w tym dotacja 2 380 zł. Zarówno koordynator jak i księgowy projektu wykonali zadania nieodpłatnie w ramach umów wolontarystycznych.

 

Celem zadania było zorganizowanie czasu wolnego młodych i starszych mieszkańców Ciechanowca, aby odseparować ich od uzależnień i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.

Zaoferowano trzy wyjazdy na basen oraz spotkanie integracyjne przy ognisku połączone ze zwiedzaniem Ośrodka Edukacji Przyrodniczej oraz warsztatami ziołowymi w Korycinach.

 

Prezes Stowarzyszenia „Zameczek”
Zofia Januszkiewicz-Diakowska

 

 

017a

 

002a

 

002b

 

002c

 

002d