W związku z aktualną sytuacją na rynku tworzyw sztucznych, spowodowanej brakiem odbioru folii z gospodarstw rolnych, Gmina Ciechanowiec przeprowadziła rozeznanie rynku odbiorców odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach rolnych.

Podajemy adresy punktów zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych:

- Hermes Recycling sp. z o.o. Barszczówka 37, 18-106 Turośń Kościelna, tel. 85 664 38 85
Przyjmowane odpady: folia biała po sianokiszonce, folia biało-czarna, sznurki, worki po nawozach, opakowania typu Big Bag.
Rolnik dostarcza odpady do wskazanego punktu na własny koszt. Odpady są przyjmowane bezpłatnie.

- Eko-Partner Bogusław Popko, ul. Usługowa 5, 15-521 Białystok, Zaścianki,
Tel. 85 740 21 31
Przyjmowane odpady: folia, opakowania typu Big Bag.
Rolnik dostarcza odpady do wskazanego punktu na własny koszt. Odpady są przyjmowane bezpłatnie.

- Eko Adam z Rzędzian, 16-080 Rzędziany 57a, Adam Łapiński tel. 695 402 968
Przyjmowane odpady: folia po sianokiszonce.
Rolnik dostarcza odpady do wskazanego punktu na własny koszt. Odpady są przyjmowane bezpłatnie. Istnieje możliwość odbioru odpadów z nieruchomości - odpłatnie.

 

Uwaga!

  • odpady przekazywane do punktów zbierania odpadów powinny być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione innej zawartości
  • odpady powinny być posegregowane według kategorii
  • odpady typu: folia pryzmowa, siatka, nie będzie odbierana