Od marca do sierpnia 2020 roku, przeprowadzony zostanie pilotaż projektu Platforma Żywnościowa, który jest odpowiedzią na sytuację panującą na rynku rolnym.

Platforma zafunkcjonuje na Towarowej Giełdzie Energii S.A. jako wyodrębniony Rynek Towarów Rolno-Spożywczych RTRS stanowiący segment Rynku Towarów Giełdowych TGE. Sprzedawać za pośrednictwem Platformy będą mogli producenci oferujący jednorodne partie pszenicy, o określonych przez Giełdę parametrach jakościowych. Platforma Żywnościowa ułatwi też dostęp do surowca o najwyższej jakości wszystkim kupującym.

20 lutego rozpocznie się rekrutacja dzieci do Przedszkola w Ciechanowcu.

Wniosek o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami będzie dostępny od 18 lutego 2020 r. na stronie internetowej Przedszkola www.przedszkole.ciechanowiec.pl (w zakładce Rekrutacja) oraz u dyrektora przedszkola (sekretariat Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika ul. 11 Listopada 5).

Wypełniony wniosek można będzie złożyć u dyrektora lub nauczycieli przedszkola od 20 lutego do 16 marca 2020 r.

Koncert Zbyszka i Dawida Derewońko, w repertuarze Jacka Kaczmarskiego odbędzie się w najbliższą sobotę, 15 lutego w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu ul. Mostowa 8. Na program pt. „Wrócę, gdy zacznie się dzień” zapraszają wykonawcy oraz Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu.

Początek o godzinie 18.00. Wstęp wolny.

Stypendia pomagają zrealizować marzenia, które w inny sposób byłyby trudne do osiągnięcia. Umożliwiają studia na wymarzonym kierunku, wyjazd za granicę, otwierają furtkę do kariery artystycznej, sportowej czy naukowej.

Niestety, często barierą stojącą na przeszkodzie do uzyskania wsparcia finansowego na rozwój swoich pasji jest brak wiedzy o programach stypendialnych.

W lutym i marcu, w hali sportowej ZSOiZ odbędzie się Cykl Noworocznych Turniejów Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Ciechanowca.

Cykl składać się będzie z czterech turniejów w kategorii kobiet i mężczyzn, które zostaną rozegrane w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8. W turniejach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy w okresie ostatnich 2 lat nie byli zgłoszeni w Polskim Związku Tenisa Stołowego.