W związku z wolnymi miejscami w Przedszkolu w Ciechanowcu, dyrekcja Przedszkola ogłasza postępowanie uzupełniające.

W dniach od 6 do 15 maja 2020 r. do godz. 15.00 na stronie internetowej Przedszkola w Ciechanowcu w zakładce „Rekrutacja” dostępne będą wnioski o przyjęcie dziecka wraz z oświadczeniami.

Urząd Stanu Cywilnego w Ciechanowcu informuje, że zaświadczenia do ślubu konkordatowego (kościelnego) są ważne przez sześć miesięcy.

Osoby, które przełożyły termin zawarcia związku małżeńskiego powinny upewnić się, że w momencie zawarcia ślubu, zaświadczenia te będą ważne. Jeśli data ważności upływa przed nowym terminem ceremonii należy skontaktować się z Urzędem Stanu Cywilnego, który je wydał, by uzyskać nowe zaświadczenia

Minister klimatu i główny inspektor sanitarny opracowali wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń korona wirusem.

Wytyczne przeznaczone są dla osób przebywających w izolacji, osób zdrowych objętych kwarantanną, podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów i gospodarowaniem nimi oraz dla osób stosujących środki zapobiegawcze, takie jak rękawiczki czy maseczki w miejscu pracy lub w trakcie zakupów.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, który spowodował drastyczny spadek liczby pasażerów korzystających z usług przewozowych.

W trosce o bezpieczeństwo oraz w celu ograniczenia strat, których obecna wysokość może doprowadzić do utraty płynności finansowej Spółki. Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna od 1 kwietnia 2020 roku do odwołania planuje znaczne ograniczenie ilości wykonywanych kursów.

Informacja o terminie i sposobie dokonywania zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych.

Zgodnie z pismem Państwowej Komisji Wyborczej, informujemy osoby zainteresowane o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.