Fundusz Dróg Samorządowych

 

Wartość: 1 406 382,19 zł

Dofinansowanie: 735 628,71 zł

Wkład własny: 670 753,48 zł

Zakres prac:

Na ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu wykonano przebudowę nawierzchni gruntowej na bitumiczną z chodnikami o długości 540,5 m wraz z budową kanalizacji sanitarnej. Wartość zadania wyniosła 1 406 382,19 zł, z czego 735 628,71 tys. zł stanowiły środki z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota 661 353,48 zł to wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą robót była Firma Transportowo-Usługowa Mirosław Przesmycki z siedzibą w Małkini, wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

Fundusz Dróg Samorządowych

 

Wartość: 245 190,28 zł

Dofinansowanie: 137 110,58 zł

Wkład własny: 108 079,70 zł

Zakres prac:

Inwestycja dotyczyła budowy ulicy o długości 297 m z kostki brukowej grubości 8 cm, mijanki o długości 25 m i szerokości 2 m oraz placu do zawracania o długości 22 m i zmiennej szerokości od 4,50 m do 8,20 m. Koszt inwestycji to 245 190,28 zł. Na realizację Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 137 110,58 zł. Przebudowę drogi realizowała firma MAG MAR s. c. z Siemiatycz.

 

 

Fundusz Dróg Samorządowych

 

Wartość: 470 026,32 zł

Dofinansowanie: 261 035,34 zł

Wkład własny: 208 990,98 zł

Zakres prac:

Zadanie dotyczyło przebudowy i rozbudowy ulicy Wąskiej w Ciechanowcu na odcinku 333 m wraz z infrastrukturą techniczną. Prace obejmowały m. in. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, montaż stałego oznakowania, przebudowę istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Przebudowano istniejące hydranty ppoż. z nadziemnych na podziemne. Całkowita wartość zadania to 470 026,32 zł. Zadanie było współfinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 261 035,34 zł. Inwestycję realizowała firma ORGODY Robert Liżewski z Ostrowi Mazowieckiej..

 

 

Fundusz Dróg Samorządowych

 

Wartość: 1 301 114,17 zł

Dofinansowanie: 682 891,89 zł

Wkład własny: 618 222,29 zł

Zakres prac:

Przebudowa drogi obejmowała wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej szerokości 5,5 m i łącznej długości 1,162 km. W ramach inwestycji wykonano pobocza, zjazdy, próg zwalniający z wyniesionym przejściem dla pieszych, peron na przystanku komunikacyjnym oraz ustawiono bariery energochłonne. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 301 114,17 zł, w tym 682 891,89 zł to środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych. Roboty prowadziła firma Transportowo-Usługowa Mirosław Przesmycki z siedzibą w Małkini..

 

 

Fundusz Dróg Samorządowych

 

Wartość: 699 548,80 zł

Dofinansowanie: 399 541,29 zł

Wkład własny: 300 007,51 zł

Zakres prac:

Roboty budowlane związane z rozbudową i przebudową drogi gminnej w miejscowości Zadobrze na odcinku o łącznej długości ok. 598,30 m obejmowały m. in. wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych oraz z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, wykonanie przepustów i umocnienie rowów płytami ażurowymi. W ciągu drogi pojawiło się nowe oznakowanie pionowe oraz zabezpieczenie istniejącej linii telekomunikacyjnej długości ok. 80 m. Łączny koszt inwestycji wyniósł 699 548,80 zł. Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 399 541,29 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o. o. z Bielska Podlaskiego.