Otwarcie drogi ze wsi Radziszewo-Sieńczuch do wsi Czaje-Wólka - inwestycja dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych

28 lipca otwarto wyremontowany odcinek drogi powiatowej ze wsi Radziszewo-Sieńczuch do wsi Czaje-Wólka. Nowa nawierzchnia, wyremontowane chodniki i przystanek autobusowy - to tylko niektóre zmiany na drodze, które były możliwe dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych.

W otwarciu uczestniczył Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Dorota Łapiak, a także przedstawiciele duchowieństwa, radni szczebla powiatowego i gminnego oraz mieszkańcy.

 

Inwestycja zrealizowana została przez Powiat Wysokomazowiecki w ramach programu ,,Fundusz Dróg Samorządowych". Przebudowany odcinek drogi ma 2,5 km. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, chodniki z kostki brukowej, zjazdy publiczne, peron na przystanku komunikacyjnym, wyniesienie przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem lampami solarnymi. Wzdłuż drogi ustawiono bariery energochłonne oraz zamontowano oznakowanie pionowe. Koszt zrealizowanego zadania wynosił 3 498 763,45 zł, z czego 2 773 606,33 zł to dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, co stanowi 80% poniesionego nakładu związanego z realizacją zadania.

 

Ta droga ma wieloletnią historię - powiedział Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński. - Na inwestycję od Trzask do miejscowości Czaje-Wólka składają się trzy odcinki, które były wykonywane etapami. Bez wątpienia jednym z największych orędowników remontu tej drogi był na przestrzeni lat pan Antoni Malinowski, dawny Radny Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, a obecny Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu. Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację inwestycji podziękowali Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Łapiak.

 

W trakcie uroczystości Wojewoda wręczył nadany przez Prezydenta Andrzeja Dudę Srebrny Krzyż Zasługi księdzu Antoniemu Gaładykowi, byłemu proboszczowi rektoratu Matki Bożej Ostrobramskiej w Czajach ,,za zasługi w działalności na rzecz upamiętnienia historii Polski i za propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych". Ksiądz Antoni Gaładyk jest regionalistą, badaczem historii, twórcą ścieżki edukacyjnej szlakiem miejsc związanych z życiem i śmiercią kpt. Władysława Łukasiuka ps. "Młot", który zginął 27 czerwca 1949 r. na kolonii wsi Czaje-Wólka.

 

 fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu