Otwarcie dróg gminnych Winna Stara - Winna-Wilki i Winna Stara - Winna-Chroły oraz ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu

9 września otwarto drogę gminną Winna Stara - Winna-Wilki i Winna Stara - Winna-Chroły oraz ulicę Konopnickiej w Ciechanowcu.

Nowe nawierzchnie, pobocza, zjazdy, bariery energochłonne, chodniki i przejścia dla pieszych - to tylko niektóre zmiany, które były możliwe dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych.

 

W otwarciu uczestniczyli: Senator Jacek Bogucki, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Radny Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, radni szczebla powiatowego i gminnego, sołtysi oraz mieszkańcy.

 

Przebudowa drogi gminnej Winna Stara - Winna-Wilki i Winna Stara - Winna-Chroły obejmowała wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej szerokości 5,5 m i łącznej długości 1,162 km. Ponadto zakres robót obejmował wykonanie poboczy, zjazdów, progu zwalniającego z wyniesionym przejściem dla pieszych, peronu na przystanku komunikacyjnym oraz ustawieniu barier energochłonnych. Wartość zadania wyniosła 1 290 714,17 zł, w tym 682 891,89 zł to środki
pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Natomiast na ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu przebudowano nawierzchnię gruntową na bitumiczną z chodnikami o długości 540,5 m wraz z budową kanalizacji sanitarnej. Wartość robót budowlanych wyniosła 1 396 982,19 zł, z czego 735 628,71 tys. zł stanowiły środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą zadań była Firma Transportowo-Usługowa Mirosław Przesmycki z siedzibą w Małkini, wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu