Dofinansowanie na zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu

Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowcu otrzymała dotację z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu, zgodnie z uchwałą, którą radni wojewódzcy podjęli 8 czerwca 2020 r.

Zostały zakupione: 4 hełmy, 4 latarki do hełmów, 4 akumulatory i 4 mikrofogłośniki do radiotelefonu, wysysacz uniwersalny, bosak dielektryczny teleskopowy oraz defibrylator Philips.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowcu jest w gminie jednostką najczęściej biorącą udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zakupiony sprzęt znacznie przyczyni się do podwyższenia możliwości operacyjnych jednostki w zakresie ratowania życia i mienia. Łączna wartość zakupionego sprzętu wynosi 17 210 zł. Dofinansowanie z Województwa Podlaskiego to kwota 17 000 zł. Środki z budżetu gminy - 210 zł.

 

 

120

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu