Uroczyste przekazanie wozu strażackiego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu

14 stycznia odbyło się uroczyste przekazanie lekkiego wozu gaśniczego marki MAN TGE model 6.180 jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu.

Zakup samochodu był możliwy dzięki umowie zawartej 5 listopada 2020 r. z Ministerstwem Sprawiedliwości, której przedmiotem było dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

 

W uroczystości uczestniczyli: poseł na Sejm RP Aleksandra Szczudło, Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Karolewski, Skarbnik Gminy Jadwiga Koc, Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu Marek Klejzerowicz, dziekan Dekanatu Ciechanowieckiego ksiądz kanonik Tadeusz Kryński, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Marzena Kryńska oraz Dyrektor PRK FARE Wojciech Piotr Puchaczewski. Kluczyki do auta, na ręce Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu przekazała Poseł na Sejm RP Aleksandra Szczudło.

 

Jest to pierwszy tego typu samochód ratowniczo-gaśniczy w województwie podlaskim. Nie kryję zadowolenia, że trafił do strażaków z Ciechanowca. Nowy samochód z pewnością przyczyni się do podwyższenia gotowości operacyjnej, poprawy warunków pracy strażaków i skuteczności w działaniu oraz niesieniu pomocy wszystkim, którzy będą jej potrzebować - powiedziała Aleksandra Szczudło.

 

Na zakup samochodu gmina Ciechanowiec otrzymała 300 tys. zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości. W wyniku ogłoszonego przetargu została wyłoniona oferta na zakup samochodu z podwoziem marki MAN TGE model 6.180. Wóz posiada napęd 4x2 oraz agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy. Wartość zakupionego samochodu to 344 200 zł. Kwotę 44 200 zł stanowiły środki własne gminy.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu