Dofinansowanie na funkcjonowanie żłobka w gminie Ciechanowiec

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 15 stycznia ogłosił wyniki konkursu MALUCH+ 2021 moduły 2-4 oraz moduły 1a i 1b. Gmina Ciechanowiec znalazła się na liście beneficjentów Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Przyznane wsparcie zakłada finansowanie funkcjonowania od 1 września 2021 r. nowoutworzonych miejsc w Żłobku w gminie Ciechanowiec. Miesięczna wysokość dofinansowania na jedno miejsce opieki wynosi 80 zł.

 

Jest to kolejna część wniosku dotycząca zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Ciechanowiec. W listopadzie 2020 r. informowaliśmy o przyznanym dofinansowaniu na remont i wyposażenie budynku żłobka. https://bit.ly/3sNmUgO

 

Planowany termin uruchomienia żłobka to 1 września 2021 r.