Początek nowego roku, to czas podsumowań i analiz minionego roku. W Ciechanowcu mimo specyficznego okresu pandemii, nie zatrzymaliśmy inwestycji. Wyszliśmy z założenia, że ich dalsze realizowanie jest najlepszą receptą na kryzys, bo daje pracę.

Wartość zrealizowanych inwestycji i remontów w 2021 roku stanowi kwotę 11 840 588,02 zł, z czego 4 149 099,31 zł to środki własne gminy, a 7 691 488,71 zł to środki pozyskane z różnych programów i instytucji zewnętrznych.

Oczywiście nie da się nie odczuć negatywnych skutków pandemii koronawirusa, ale kondycja finansowa Gminy Ciechanowiec jest stabilna. Od początku pełnienia przeze mnie funkcji burmistrza Ciechanowca, gmina ani razu nie zaciągnęła kredytu. Co, przy tylu zrealizowanych inwestycjach uważam jest dużym sukcesem.

Zawsze podkreślam, że rozbudowa infrastruktury drogowej to nasz priorytet. Wpływa na rozwój regionu, na bezpieczeństwo użytkowników dróg i jest jedną z najpilniejszych potrzeb mieszkańców. To właśnie z tego powodu, zarówno w ramach funduszu sołeckiego, jak i środków własnych, a w szczególności tych pozyskanych z rządowych programów staramy się poprawiać stan naszych dróg. Zwłaszcza przy udziale pieniędzy pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To cieszy, bo jeśli nadal będziemy mogli pozyskiwać rządowe wsparcie nie tylko na drogowe inwestycje, ale mamy realne szanse na przebudowę i modernizację wodociągów. Mamy stabilne finanse gminy – dotąd nie braliśmy kredytu, co umożliwia nam sięganie po dofinansowanie, które zawsze wymaga tzw. wkładu własnego gminy, mamy też dokumentację niezbędną do realizowania inwestycji.

W wakacje złożyliśmy wnioski do Polskiego Ładu na przebudowę i modernizację stadionu, na co otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ponad 10 mln złotych! Dodatkowo wnioskowaliśmy też o wsparcie na modernizację Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozbudową wodociągu. Wiosek na ten cel zostanie ponownie złożony w kolejnym naborze.

Miniony rok był czasem pracy, ale też czasem spotkań na uroczystościach, piknikach, festynach. Poluzowanie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa wreszcie umożliwiło na spotykanie się w szerszym gronie. Nie da się ukryć, że nam wszystkim bardzo brakowało tej normalności. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzeń, w których uczestniczyłem. To dla mnie zawsze ogromny zaszczyt i przyjemność.

Praca w samorządzie to wspólne działanie na rzecz lokalnej społeczności, dlatego cieszę się, że z większością radnych i sołtysów podzielamy ten pogląd. To właśnie takie nastawienie przynosi wymierne efekty w postaci zrealizowanych inwestycji i projektów. Dziękując za zaufanie i wsparcie oraz wszystkie dotychczasowe nasze wspólne osiągnięcia zachęcam do dalszej intensywnej pracy, bo przed nami jest jeszcze wiele do zrobienia!

W tym miejscu chciałbym przekazać wyrazy uznania i podziękowania przedstawicielom parlamentu i senatu z naszego regionu, którzy w swojej działalności zawsze pamiętają o naszej Małej Ojczyźnie oraz służą swoją pomocą i wsparciem. Dziękuję władzom wojewódzkim, samorządowi powiatu, Radnym Rady Miejskiej w Ciechanowcu, wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy, sołtysom i przewodniczącym osiedli, druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych, a także wszystkim tym, których nie sposób tu wymienić, a przyczynili się do rozwoju naszej gminy.

 

Burmistrz Ciechanowca

Eugeniusz Święcki

 

186

187