Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ułatwiamy podjęcie pracy oraz życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie.

Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Dbamy o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych.

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wśród realizowanych przez nas obecnie programów skierowanych do osób indywidualnych są m.in. „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Programy te służą likwidacji barier, które osoby z niepełnosprawnością napotykają w obszarze społecznym oraz zawodowym. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez PFRON usług otrzymają Państwo kontaktując się z Centrum informacyjno-doradczym dla osób z niepełnosprawnością (CIDON). Centrum działa od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Oddziału Podlaskiego PFRON.

 

 Wsparcie PFRON na rzecz osób z niepełnosprawnościami

 

„Aktywny Samorząd” - złóż wniosek przez SOW! Informujemy, że w ramach programu „Aktywny samorząd” do 31 sierpnia br. osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dofinansowanie kosztów:

 • zakupu sprzętu elektronicznego
 • oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 • uzyskania prawa jazdy
 • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu, • zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy. Zachęcamy Państwa do składania wniosków za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW). Dzięki SOW zrobią to Państwo bez wychodzenia z domu, bez barier oraz zbędnych kolejek! System pozwala na załatwienie sprawy online na wszystkich etapach - począwszy od wypełnienie wniosku, aż po rozliczenie dofinansowania. Złożone wnioski zweryfikowane zostaną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) zgodnie z Państwa miejscem zamieszkania

 

Wsparcie PFRON na rzecz osób z niepełnosprawnościami

 

Korzyści wynikające z skorzystania z SOW:

 • uzyskanie wsparcia bez wychodzenia z domu - szczególnie ważne dla osób o z trudnościami w poruszaniu się
 • brak kosztów (np. przejazdów, przesyłek)
 • oszczędność czasu
 • możliwość ciągłego śledzenia postępów w sprawie   

 

Profil Zaufany
Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami zachęcamy do załażenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Posiadanie Profilu Zaufanego pomaga w procesie pobierania nauki, zapewnia nie tylko bezpieczny ale i darmowy dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu. Dla osób z niepełnosprawnościami jest dużym wsparciem i ułatwieniem życia codziennego.

 

Posiadając Profil Zaufany mogą Państwo korzystać z SOW oraz innych usług on-line na wielu portalach urzędowych. Uwaga! Terminy Przypominamy, że termin składania wniosków w ramach Modułu I programu „Aktywny samorząd” mija 31 sierpnia 2022 roku. Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - wnioski o dofinansowanie do kosztów nauki w roku akademickim 2021/2022 - można składać do 31 marca 2022 roku, dla wniosków dot. roku akademickiego 2022/2023- termin do 10 października 2022 roku ("Aktywny samorząd" - Moduł II). Kontakt: „Aktywny Samorząd” i SOW: Tel: (85) 733 87 00, (85) 733 87 18 Infolinia SOW: 800 889 777

 

014

Powrót do zdrowia, powrót do pracy

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” to program przekwalifikowania zawodowego, który zapewni Państwu uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych. Dedykujemy go wszystkim osobom, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.
Zapraszamy do projektu wszystkich chętnych, którzy:

 • z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji
 • mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie
 • mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym
 • od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.

 

Nasza grupa docelowa to osoby, które:

zakończyły rehabilitację medyczną i mają ustabilizowany stan zdrowia (Ośrodki rehabilitacji kompleksowej nie są szpitalami i nie prowadzą leczenia specjalistycznego);
• są w stanie podjąć pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej;
• deklarują podjęcie zatrudnienia, niezależnie od wieku;
• mają różne rodzaje niepełnosprawności.

 

To ważne! Nie wymagamy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 

Jak przebiega udział w projekcie? Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym (4-5 mies.) pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie w Polsce funkcjonują 4 takie ośrodki: w Grębiszewie (woj. mazowieckie), w Nałęczowie (woj. lubelskie), w Wągrowcu (woj. wielkopolskie) i w Ustroniu (woj. śląskie).

 

Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach:
• zawodowym: ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem rehabilitacji kompleksowej;
• psychospołecznym: mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;
• medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

 

W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które pozwalają znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
Co należy zrobić, by zgłosić się do projektu? Wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i prześlij dokumenty zgłoszeniowe na adres:

PFRON Oddział Podlaski
ul. Fabryczna 2
15-483 Białystok
z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem: https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl
Informacji udziela: Ewa Baszko tel. (85) 733 87 11, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Facebook: https://www.facebook.com/Powr%C3%B3t-do-zdrowia-powr%C3%B3t-do-pracy-109766627020443/  Instagram: https://www.instagram.com/powrot_do_pracy/ Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP.

Wsparcie PFRON na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

W roku 2021 przy Oddziale Podlaskim PFRON uruchomiliśmy Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).
W CIDON uzyskają Państwo informacje na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych.

 

Centrum będzie systematycznie rozszerzać swoją ofertę m.in. o możliwość skorzystania z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją, czy skierowania do Ośrodka Wsparcia i Testów, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą mogły testować najnowsze technologie asystujące. Zachęcamy do kontaktu z Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Oddziału pod tel. (85) 733 87 16

 

Oddział Podlaski PFRON
ul. Fabryczna 2
15-483 Białystok
tel. (85) 733 87 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Facebook: https://www.facebook.com/PodlaskiPFRON/ Twitter: https://twitter.com/BialystokPfron

 

Oddział Podlaski PFRON