Sołecki Dzień Dziecka w Skórcu - dużo dobrej zabawy, niespodzianek a przede wszystkim wiele radości

W czwartek, 3 czerwca dzieci z Sołectwa Skórzec świętowały swój Dzień Dziecka, przygotowany dla nich przez Koło Gospodyń Wiejskich „Skórzeckie Perełki”.

W organizację imprezy, zaangażowali się mieszkańcy Skórca - na dzieci i rodziców czekało wiele atrakcji sportowych i kulinarnych.

Gmina Ciechanowiec przystąpiła do kampanii edukacyjnej "Otwórz się na pomoc"

W dobie pandemii troska o zdrowie jest dla wielu osób tematem numer jeden. Zdarza się jednak, że zdrowie psychiczne jest przez nas zaniedbywane. Zamknięcie, izolacja i nowe lęki związane z obecną sytuacją sprawiają, że coraz więcej ludzi przejawia objawy i boryka się z objawami depresji.

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, Gmina Ciechanowiec przystąpiła do kampanii edukacyjnej „Otwórz się na pomoc”, przygotowanej przez Polska Press Sp. z o.o.

Koło Gospodyń Wiejskich "Przybyszanki" z dofinansowaniem w ramach „Programu Odnowy Wsi - Kreatywna Wieś”

Radni Wojewódzcy, podczas XXXI Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy gminom na realizację projektów w ramach „Programu Odnowy Wsi - Kreatywna Wieś”.

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 9 999,50 zł na realizację zadania pod nazwą „Tradycja może być nowoczesna”.

Gminne i Powiatowe eliminacje do Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dziecięcej PIKuś 2021

W sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu, 29 maja odbyły się gminne i powiatowe eliminacje do Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dziecięcej PIKuś 2021 - nowa forma Festiwalu Piosenki Przedszkolaka „Mama, Tata i Ja”.

Ze względu na panujące obostrzenia eliminacje zostały przeprowadzone w formie hybrydowej. Komisja w składzie: Jacek Dudek, Sławomir Leszczyński i Teodor Niemyjski oceniała nagrania z występów dzieci.

Ankieta potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystąpienia przez Gminę Ciechanowiec do programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, przeprowadza rozeznanie w środowisku Gminy Ciechanowiec w sprawie potrzeb w realizacji programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W związku z tym, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w terminie do 10 czerwca 2021 r. Ankieta jest skierowana do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, opiekunów osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych z terenu Gminy i ma na celu rozeznanie potrzeb udzielania pomocy w formie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Ciechanowiec.