Nabór uczestników do Klubu „Senior+” w Ciechanowcu na rok 2021

Rozpoczął się nabór uczestników do Klubu „Senior+” na rok 2021, skierowany do mieszkańców Gminy Ciechanowiec w wieku 60+.

Klub jest utworzony i współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nabór kandydatów na rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Gminny Komisarz Spisowy w Ciechanowcu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 1 lutego do 16 lutego 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jest przeprowadzany w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r.

Wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy 2021/2022

Od 1 kwietnia w formie papierowej, można składać wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy 2021/2022. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia.

Wystarczy złożyć wniosek listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto bankowe wskazane przez rodzica.

Nowe wydanie Wieści Ciechanowieckich, gminnego biuletynu informacyjnego już dostępne

Ukazało się kolejne wydanie biuletynu Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu „Wieści Ciechanowieckie” 2020/2021.

Wydanie obejmuje podsumowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku ubiegłym oraz informacje o bieżących i planowanych inwestycjach w 2021 roku.

Termin wydawania paczek żywnościowych przez Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu informuje, że paczki żywnościowe dla osób i rodzin kwalifikujących się do programu wydawane będą w poniedziałek 25 stycznia 2021 r. w godz. od 13.00 do 16.30 w magazynie przy stadionie miejskim w Ciechanowcu.