Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego

Gmina Ciechanowiec realizuje projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”.

Projekt został przygotowany do realizacji w partnerstwie Województwa Podlaskiego/ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z 20 jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Bezpłatny transport na szczepienia przeciw Covid-19 w Gminie Ciechanowiec

Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19.

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Gmina Ciechanowiec uruchomiła telefon kontaktowy, pod którym mieszkańcy Gminy będą mogli zamawiać bezpłatny transport do punktów szczepień populacyjnych.

Tak nam minął rok 2020 czyli gmina Ciechanowiec w statystyce

Ogólna liczba mieszkańców gminy Ciechanowiec 31 grudnia 2020 roku wyniosła 8 767 osób (pobyt stały i czasowy), z tego w mieście mieszkały 4749, a na terenach wiejskich 4018 osób. Jeden z mieszkańców w 2020 roku dołączył do grona 100-latków.

Liczba mieszkańców terenów wiejskich w porównaniu do roku 2019 spadła o 13 osób, zaś w mieście o 64. Wśród mieszkańców Gminy Ciechanowiec 49,19 % stanowią kobiety, a 50,81 % to mężczyźni. Niewielka liczba urodzeń i nieporównywalnie większa liczba zgonów miała przełożenie na ogólną liczbę stałych mieszkańców, która jest niższa od tej zanotowanej na 31 grudnia 2019 roku o 84 osoby.

Burmistrza Ciechanowca apeluje o pomoc finansową pogorzelcom z naszej gminy

Zaledwie kilka dni temu żegnaliśmy stary rok z nadzieją na lepsze czasy. Nie wszyscy jednak mogli cieszyć się z rozpoczynającego się nowego roku.

Spokojną noc z 4 na 5 stycznia rodziny z Trzask zakłócił pożar stodoły i obory, który objął całą powierzchnię budynku na sklepieniu, niemal 100 m2, gdzie znajdowało się około 150 bel słomy. Na parterze budynku przebywało 80 krów, które gospodarz w ostatniej chwili wypędził na pobliskie pole.

Zakup sprzętu do rehabilitacji na potrzeby mieszkańców Gminy Ciechanowiec

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego została podpisana umowa na dostawę sprzętu do rehabilitacji na potrzeby mieszkańców Gminy Ciechanowiec

W ramach zadania zostaną kupione: aparat do elektroterapii i ultradźwięków, zestaw do magnetoterapii, urządzenie do laseroterapii oraz ergometr poziomy.