MRM w Ciechanowcu zaprasza do udziału w konkursie "Ciechanowiec - miejsce w którym żyję"

Co Ty wiesz o Gminie Ciechanowiec? Młodzieżowa Rada Miejska w Ciechanowcu ogłasza konkurs wiedzy o gminie Ciechanowiec ”Ciechanowiec - miejsce, w którym żyję.” Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest upowszechnienie wśród Ciechanowieckiej młodzieży wiedzy o gminie Ciechanowiec, pogłębienie wiedzy o lokalnym i regionalnym życiu społecznym, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich oraz wzmacnianie patriotyzmu lokalnego i regionalnego.

Młodzieżowa Rada Miejska zaprasza do udziału w konkursie „Polska - rząd, czy samorząd?”

A co Ty wiesz o współpracy JST z rządem? Młodzieżowa Rada Miejska w Ciechanowcu zaprasza do udziału konkursie „Polska - rząd, czy samorząd?” Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Konkurs obejmuje problematykę z zakresu wiedzy ogólnej o administracji rządowej, podstawowych wiadomości o współpracy samorządu terytorialnego z administracją rządową, wiedzy ogólnej o strukturze władzy rządowej i samorządowej na różnych szczeblach i wiedzy o organizacji i kompetencjach samorządu lokalnego oraz administracji rządowej.

Nie bądź obojętny - pomoc osobom, które w okresie zimowym potrzebują wsparcia

Okres zimowy i znaczne spadki temperatur stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób w podeszłym wieku, bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych i chorych.

To wyjątkowo trudny czas dla osób nadużywających alkoholu, przebywających na wolnym powietrzu, bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych.

Sołectwo Koce-Basie Sołectwem Roku ogólnopolskiego plebiscytu „Mistrzowie Agro 2023”

W Sali Wielkiej na Zamku Królewskim w Warszawie, 4 listopada odbyło się podsumowanie i Gala wręczenia statuetek ogólnopolskiego plebiscytu „Mistrzowie Agro 2023”.

Zaszczytny tytuł i pierwsze miejsce w kategorii Sołectwo Roku 2023 otrzymało sołectwo Koce-Basie z gminy Ciechanowiec. Statuetkę odebrał sołtys Andrzej Wojtkowski.

Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu planuje po raz kolejny przystąpić do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024 realizowanego w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej planuje realizować Program w formie świadczenia usługi w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Natalia Niemen i Michał Zator: - muzyczne spotkania z poezją w Ciechanowcu

4 listopada mieszkańcy Ciechanowca mieli okazję doświadczyć wyjątkowego wydarzenia kulturalnego, które na pewno na długo pozostanie w ich pamięci. Na ciechanowieckiej scenie wystąpił niezwykły duet - Natalia Niemen i Michał Zator.

Koncert, który odbył się w ramach zadania "Biblioteka źródłem inspiracji", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, był połączenia poezji, muzyki i talentu artystycznego.