Podsumowanie działalności Punktu Konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

W październiku 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze. Było to możliwe dzięki podpisaniu przez Gminę Ciechanowiec porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Prowadzenie Punktu zostało powierzone pracownikowi Urzędu Miejskiego, do którego zadań należy udzielanie informacji na temat Programu, pomoc w wypełnianiu wniosków, a także przyjmowanie ich oraz przekazywanie do siedziby Funduszu w Białymstoku.

 

15 maja 2020 r. w Programie Czyste Powietrze zostały wprowadzone zmiany, które w dużej mierze polegały na uproszczeniu wniosków, a także prawie całkowitym zlikwidowaniu obowiązujących dotychczas progów dochodowych. Od tego czasu można było wnioskować o dofinansowanie w podstawowej (około 30%) wysokości. Nowy Program wykluczył możliwość starania się o środki dla nowo budowanych domów, a także dla wnioskodawców o dochodach przekraczających 100 tys. zł rocznie.

 

15 października weszła kolejna zmiana pozwalająca wnioskować o podwyższone dofinansowanie (60%), a niezbędne do tego jest uzyskanie zaświadczenia o wysokości dochodu. Aby zakwalifikować się do podwyższonego dofinansowania dochód na członka rodziny w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 1400 zł., a zaświadczenia takie wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu po uprzednim złożeniu wniosku. 29 grudnia 2020 r. podpisany został aneks do Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, dzięki któremu za każdy złożony wniosek o podwyższone dofinansowanie, Gmina może otrzymać dotację na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Programu.

 

Od początku swojej działalności Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu pomógł w przygotowaniu i przyjął 25 wniosków, 9 z nich zostało złożonych jeszcze przed wprowadzeniem zmian. Według nowych wytycznych w Programie złożono 12 wniosków o podstawowy poziom dofinansowania oraz 4 wnioski o podwyższony poziom dofinansowania. Prawie wszystkie wnioski (24) zakładały wymianę źródła ciepła, a najchętniej wybieranym nowym sposobem ogrzewania były piece na pellet - aż 14. W dalszej kolejności pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (5), piece gazowe (2), piec olejowy (1), pompa ciepła gruntowa (1) oraz pompa ciepła powietrze/powietrze (1). Aż w 15 przypadkach wymianie źródła ciepła towarzyszyła modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Ponadto 3 wnioski zakładały prace termomodernizacyjne związane z wykonaniem ocieplenia budynków, 1 wniosek zakładał wykonanie wentylacji mechanicznej, a 7 wniosków swoim zakresem obejmowało wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Łączna kwota inwestycji objętych wnioskami wyniosła 986 423,00 zł, w tym 441 336,53 zł (44,74%) stanowiła kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze
Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 11 (I piętro)

  • Kontakt telefoniczny: 86 277 11 45 wew. 36 (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 12.00)
  • Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

informacja   Program Czyste Powietrze: https://czystepowietrze.gov.pl/