18 października Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Świecki w Suchowoli podpisał list intencyjny powołujący pierwszą spółkę mieszkaniową w województwie podlaskim.

Jest to efekt podjętej przez Radę Miejska w Ciechanowcu w dniu 29 czerwca 2021 r. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Podlaskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Podlaskie” Sp. z o.o.

W Ciechanowcu w pierwszym etapie ma być zbudowanych 36 mieszkań w ramach SIM-u - czyli Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Przy obecnych kosztach budowy czy kupna mieszkań, będzie to bardzo atrakcyjna propozycja dla młodych rodzin, które wiążą swoją przyszłość z Ciechanowcem.

Korzyści z bycia najemcą SIM

  • możliwość zamieszkania w SIM bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu; umowa z SIM może jedynie obligować do wniesienia partycypacji w wysokości do 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego;
  • nawet o połowę niższe stawki czynszu niż na rynku komercyjnym;
  • dla najemców będących jednocześnie partycypantami, możliwość w przyszłości rozliczenia partycypacji w czynszu (tzw. „wakacje czynszowe”, dzięki którym najemca przez czas określony w umowie, a w przypadku emerytów – bezterminowo, będzie płacił nawet 20% niższy czynsz);
  • możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat).

Gmina Ciechanowiec jest także w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej na budowę bloku komunalnego przy ul. Wiatracznej. W ramach tej inwestycji ma być wybudowanych 40 mieszkań. Dokumentacja wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń ma być ukończona do końca 2021r. Kolejnym etapem będzie złożenie wniosku do Banku Gospodarki Krajowej na pozyskanie dofinansowania. Przewidywany termin rozpoczęcia budowy to rok 2022.

Wybudowanie mieszkań w ramach SIM oraz bloku komunalnego w zadawalającym stopniu zaspokoi potrzeby mieszkaniowe w Ciechanowcu osobom, które znajdują się w trudnej i średniej kondycji finansowej.

 

036

 

037

 

038

 

039