Samorząd Województwa Podlaskiego otrzymał dofinansowanie w kwocie 62 mln złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na budowę obwodnicy Ciechanowca.

Całkowity koszt zadania to 124 000 000 zł, długość planowanego odcinka - 8,88 km, zaś czas realizacji przewidziano na okres styczeń 2022 r.  - grudzień 2024 r.

 
Dziękuję za okazane wsparcie w walce o budowę obwodnicy naszego miasta Pani Aleksandrze Szczudło - Poseł na Sejm RP, Panu Jackowi Boguckiemu - Senatorowi RP, całemu Zarządowi Województwa Podlaskiego na czele z Marszałkiem Panem Arturem Kosickim oraz Panu Bogdanowi Zielińskiemu - Staroście Powiatu Wysokomazowieckiego.
 
Eugeniusz Święcki
Burmistrz Ciechanowca