Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Kocach-Schabach. Umowa z wykonawcą zadania podpisana.

Burmistrz Ciechanowca w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 19 stycznia 2022 r. podpisał umowę na realizację zadania pn. "Remont budynku oświatowego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby utworzenia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Kocach Schabach wraz z zagospodarowaniem terenu".

Realizacja zadania zakłada przebudowę budynku oświatowego w miejscowości Koce-Schaby ze zmianą funkcji na pomieszczenia związane z opieką społeczną pod nazwą „Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne” wraz z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, niezbędną infrastrukturą techniczną, wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

 

Koszt zadania wynosi 1 780 000,00 zł, termin realizacji ustalono do 31 października 2022 r.

 

Wykonawcą zadania będzie firma „EUROMAX” Krzysztof Rokicki z siedzibą w Szumowie.

 

Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu