Odbiór końcowy ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu

14 września 2021 roku nastąpił odbiór końcowy robót budowlanych dotyczących inwestycji „Przebudowa parteru budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 11 Listopada 5 w Ciechanowcu w celu dostosowania do możliwości utworzenia żłobka”.

W ramach prac budowlanych wykonano przebudowę parteru Szkoły Podstawowej przy ul. 11 Listopada 5 oraz dokonano zakupu wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi oraz pomieszczeń personelu.

„Tradycja może być nowoczesna!” –  KGW Przybyszanki otrzymało stroje ludowe i sprzęt gastronomiczny

10 września odbyło się symboliczne przekazanie sprzętu i strojów ludowych kupionych w ramach realizowanego przez Gminę Ciechanowiec zadania „Tradycja może być nowoczesna!”  współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”  2021 rok.

Koło Gospodyń Wiejskich "Przybyszanki" otrzymało piec konwekcyjno-parowy wraz z niezbędnym wyposażeniem, tablet oraz 12 kompletów strojów ludowych - 6 damskich oraz 6 męskich.

427 tys. zł dotacji otrzymał Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu na wzrost aktywności seniorów

W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu Centra Opiekuńczo – Mieszkalne Gmina Ciechanowiec otrzyma 2 417 798,60 zł.

Realizacja zadania zakłada przebudowę budynku oświatowego w miejscowości Koce-Schaby ze zmianą funkcji na pomieszczenia związane z opieką społeczną pod nazwą „Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne” wraz z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, niezbędną infrastrukturą techniczną, wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Od 1 września w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu można płacić kartą płatniczą

Od 1 września 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu można zapłacić kartą płatniczą. Gmina Ciechanowiec dołączyła do programu Polska Bezgotówkowa, który ma na celu upowszechnienie i promocję obrotu bezgotówkowego również w sektorze publicznym.

W ramach programu w Urzędzie Miejskim dostępne są terminale płatnicze umożliwiające dokonywanie płatności z tytułu podatków, opłat za gospodarowanie odpadami, opłat skarbowych i innych opłat za pomocą kart płatniczych.

Przecięcie wstęgi otwierającej drogę gminną w Ciechanowczyku i odcinka ulicy Kuczyńskiej

W Ciechanowczyku, 27 sierpnia otworzono rozbudowaną drogę gminną nr 692 o długości 350 metrów. Wartość inwestycji wyniosła prawie 300 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 175 tys. zł.

Drugie otwarcie tego dnia dotyczyło ul. Kuczyńskiej w Ciechanowcu, drogi nr 323. W tym przypadku wartość inwestycji to 205,5 tys. zł, zaś dofinansowanie ze środków ww. Funduszu - ponad 120 tys. zł.