Od 1 września w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu można płacić kartą płatniczą

Od 1 września 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu można zapłacić kartą płatniczą. Gmina Ciechanowiec dołączyła do programu Polska Bezgotówkowa, który ma na celu upowszechnienie i promocję obrotu bezgotówkowego również w sektorze publicznym.

W ramach programu w Urzędzie Miejskim dostępne są terminale płatnicze umożliwiające dokonywanie płatności z tytułu podatków, opłat za gospodarowanie odpadami, opłat skarbowych i innych opłat za pomocą kart płatniczych.

Przecięcie wstęgi otwierającej drogę gminną w Ciechanowczyku i odcinka ulicy Kuczyńskiej

W Ciechanowczyku, 27 sierpnia otworzono rozbudowaną drogę gminną nr 692 o długości 350 metrów. Wartość inwestycji wyniosła prawie 300 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 175 tys. zł.

Drugie otwarcie tego dnia dotyczyło ul. Kuczyńskiej w Ciechanowcu, drogi nr 323. W tym przypadku wartość inwestycji to 205,5 tys. zł, zaś dofinansowanie ze środków ww. Funduszu - ponad 120 tys. zł.

Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

27 sierpnia odbyło się XXXII posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: udzielenia w 2021 roku dotacji na badania konserwatorskie Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu wpisanego do rejestru zabytków, nawiązania współpracy z Gminą Pińczów oraz określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ciechanowiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ciechanowiec

W związku z otrzymaniem przez Gminę Ciechanowiec dofinansowania do projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ciechanowiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna RPOWP 2014-2020, Gmina ma obowiązek przeprowadzenia naboru wniosków o grant.

Osoby, które złożyły deklarację wraz z ankietami w roku ubiegłym i wstępnie zakwalifikowały się do otrzymania dofinansowania również mają obowiązek złożenia wniosku o grant. W razie nie złożenia wniosku o grant, ankiety i deklaracje złożone do dnia 31.08.2021 r. nie będą brane pod uwagę.

Dotacja 300 tys. zł na oświetlenie w technologii LED w gminie Ciechanowiec

Przy ulicy Uszyńskiej w Ciechanowcu powstanie 17 nowych punktów oświetleniowych, zmodernizowanych zostanie także 302 już istniejących.

Umowę na dofinansowanie tego przedsięwzięcia z funduszy europejskich podpisali 18 sierpnia wicemarszałek Stanisław Derehajło i członek zarządu Marek Malinowski. Dzięki przedsięwzięciu oświetlenie ulicy będzie w technologii LED.