Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze” - wyższe progi dochodowe, koniec dotacji na piece węglowe

Od 1lipca 2021 r. wprowadzone zostały trzy ważne zmiany w programie "Czyste Powietrze".

Zwiększone zostały progi dochodowe uprawniające do podwyższonego poziomu dofinansowania, poszerzono listę kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie, a także stopniowo wycofuje się dotację na kotły węglowe.

Gmina Ciechanowiec otrzyma dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest

Zgodnie z Uchwała Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 30 lipca 2021 roku, Gmina Ciechanowiec otrzyma dotację w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec" w kwocie 27 282,42 zł.

Dzięki temu możliwa będzie likwidacja wpływu azbestu na zdrowie ludzi. Realizacja zadania wpłynie na wzrost jakości poziomu życia, pracy i wypoczynku w gminie a także na podniesienie atrakcyjności gminy i statusu ekonomicznego mieszkańców.

 

300 tys. zPrawie pół miliona złotych na instalacje fotowoltaiczne na domach mieszkańców Gminy!ł na oświetlenie typu LED w gminie Ciechanowiec - kolejne przyznane dofinansowanie

Zarząd województwa podlaskiego na posiedzeniu w środę, 28 lipca, przyznał Gminie Ciechanowiec dofinansowanie w kwocie niemal 1,5 mln złotych na realizację zadania pod nazwą: "Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ciechanowiec".

 

Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

29 czerwca odbyło się XXXI posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Podlaskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Podlaskie” Sp. z o.o.

Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

30 marca odbyło się XXXIX posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli m. in. uchwały w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2022 rok, wyrażenia zgody na bezprzetargowe przedłużenie umów dzierżawy części działek, położonych w Ciechanowcu oraz przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2022".