LuPe - konieczność aktualizacji powiadomień o odbiorze odpadów w aplikacji mobilnej

W związku z obowiązywaniem od 1 stycznia 2021 r. nowego harmonogramu odbioru odpadów w naszej gminie prosimy ponownie ustawić w aplikacji LuPe termin przypomnienia o odbiorze odpadów.

Poniżej zamieszczamy instrukcję dokonania zmiany w aplikacji mobilnej.

Centrum Wsparcia Doradczego - razem przygotujemy dobre projekty dla naszych mieszkańców

Samorządy powiatu wysokomazowieckiego przystąpiły do pilotażowego projektu Centrum Wsparcia Doradczego (CWD).

CWD to innowacyjny projekt, który ma na celu wsparcie gmin i powiatów w zawiązaniu współpracy, wyznaczeniu wspólnych celów rozwojowych, opracowaniu dobrych projektów i realizacji w przyszłości potrzebnych dla mieszkańców inwestycji.

Dofinansowanie na funkcjonowanie żłobka w gminie Ciechanowiec

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 15 stycznia ogłosił wyniki konkursu MALUCH+ 2021 moduły 2-4 oraz moduły 1a i 1b. Gmina Ciechanowiec znalazła się na liście beneficjentów Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Przyznane wsparcie zakłada finansowanie funkcjonowania od 1 września 2021 r. nowoutworzonych miejsc w Żłobku w gminie Ciechanowiec. Miesięczna wysokość dofinansowania na jedno miejsce opieki wynosi 80 zł.

Uroczyste przekazanie wozu strażackiego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu

14 stycznia odbyło się uroczyste przekazanie lekkiego wozu gaśniczego marki MAN TGE model 6.180 jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu.

Zakup samochodu był możliwy dzięki umowie zawartej 5 listopada 2020 r. z Ministerstwem Sprawiedliwości, której przedmiotem było dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Podsumowanie działalności samorządu gminy Ciechanowiec w 2020 roku oraz wykaz zadań i środków na ich realizację w 2021 r.

Ostatnie miesiące były dla naszej lokalnej społeczności czasem próby i mierzenia się z nowymi wyzwaniami, które stawiały przed nami izolacja i różnego rodzaju ograniczenia. Epidemia koronawirusa postawiła nas w nowej, nieznanej wcześniej sytuacji.

Nasze życie zostało podporządkowane wielu zakazom i nakazom. Paraliż dotknął wszystkich dziedzin życia. Musieliśmy pozostać w domu. Zamknęły się placówki oświatowe, urzędy, instytucje kultury. Zaczęliśmy żyć „zdalnie” i na dystans.