MPO Spółka z o.o. w Białymstoku Oddział Siemiatycze, firma zajmująca się gospodarką odpadami na terenie Gminy Ciechanowiec, przedstawia harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy przyjmuje odpady na dawnym składowisku w Nowodworach w każdy poniedziałek, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu godziny otwarcia z dyrektorem PRK FARE w Ciechanowcu - tel. 501 721 100

Przebudowa ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych

Burmistrz Ciechanowca 29 grudnia podpisał umowę na realizację inwestycji „Przebudowa drogi nr ewid. 323 – ul. Kuczyńska w Ciechanowcu”.

Wartość kontraktu wynosi 199 723,56 zł. Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec pozyskała środki zewnętrzne w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych określonych we wniosku o dofinansowanie.

Przebudowa ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych

Burmistrz Ciechanowca 29 grudnia podpisał umowę na realizację inwestycji „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B Radziszewo-Sieńczuch – Czaje Wólka odc. III w km rob. 0+000 - 0+797,50”.

Wartość kontraktu wynosi 398 120,93 zł. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. z Węgrowa.

Podpisanie umowy na rozbudowę drogi gminnej  Radziszewo-Sieńczuch - Czaje-Wólka w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Burmistrz Ciechanowca w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego, 23 grudnia podpisał umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B Radziszewo-Sieńczuch – Czaje Wólka odc. II w km rob. 0+000 - 0+947,5”.

Inwestycja realizowana będzie w istniejącym pasie drogowym długości 947,50 metrów.

Remonty kolejnych dróg gminnych - umowy wartości 4,5 mln zł na realizację inwestycji podpisane

Burmistrz Ciechanowca 23 grudnia podpisał kolejne umowy na realizację inwestycji drogowych: „Rozbudowa drogi gminnej - ulica Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec” oraz „Rozbudowa drogi gminnej - ulica Spółdzielcza w miejscowości Ciechanowiec”. Wartość obu kontraktów to niemal 4,5 mln zł.

Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych wyznaczono na 29 października 2021 r. Wykonawcą obu zadań jest firma TFK ROADS Jacek Timofiejuk z Siemiatycz.