Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

17 grudnia odbyło się XXV posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2033 oraz budżetu Gminy Ciechanowiec na rok 2021, utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Ciechanowcu oraz przyjęcia "Koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Ciechanowiec".

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał Gminie Ciechanowiec wsparcie w wysokości 366 971,75 zł. na transport osób niepełnosprawnych.

Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Kolejne 3 miliony złotych na modernizację gminnych szkół podstawowych

W ramach drugiego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych podlaskie samorządy uzyskały dofinansowanie na 104 projekty w wysokości 182 mln zł.

Gmina Ciechanowiec otrzymała 3 mln złotych z przeznaczeniem na modernizację budynków szkół podstawowych. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu oraz Szkoły Podstawowej w Łempicach polegać będzie na modernizacji wnętrz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Podpisanie umowy na rozbudowę drogi gminnej w Przybyszynie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Burmistrz Ciechanowca w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, 7 grudnia podpisał umowę na realizację przebudowy z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Przybyszyn.

Inwestycja realizowana będzie w istniejącym pasie drogowym długości 971,50 metrów. W zakresie robót przewidziano przebudowę skrzyżowań z drogą gminną, przebudowę zjazdów do posesji wraz z przepustami, przebudowę przepustów pod drogą gminną i wycinkę drzew i krzewów.

Atrakcyjne tereny inwestycyjne w Ciechanowcu, zachętą do lokowania kapitału

Gmina Ciechanowiec wychodzi naprzeciw i zaprasza inwestorów do lokowania swojego kapitału na terenach inwestycyjnych w mieście Ciechanowiec. Jesteśmy gminą otwartą i przychylną do zainicjowania wielu inwestycji.

Ciechanowiec jest jednym z miejsc, o których mówi się, że mają swoją duszę, a wręcz jakąś magię. Tutaj niemal we wszystkim tradycja i historia łączą się ze współczesnością.