Gmina Ciechanowiec otrzyma dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest

Zgodnie z Uchwała Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 30 lipca 2021 roku, Gmina Ciechanowiec otrzyma dotację w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec" w kwocie 27 282,42 zł.

Dzięki temu możliwa będzie likwidacja wpływu azbestu na zdrowie ludzi. Realizacja zadania wpłynie na wzrost jakości poziomu życia, pracy i wypoczynku w gminie a także na podniesienie atrakcyjności gminy i statusu ekonomicznego mieszkańców.

 

300 tys. zPrawie pół miliona złotych na instalacje fotowoltaiczne na domach mieszkańców Gminy!ł na oświetlenie typu LED w gminie Ciechanowiec - kolejne przyznane dofinansowanie

Zarząd województwa podlaskiego na posiedzeniu w środę, 28 lipca, przyznał Gminie Ciechanowiec dofinansowanie w kwocie niemal 1,5 mln złotych na realizację zadania pod nazwą: "Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ciechanowiec".

 

Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

29 czerwca odbyło się XXXI posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Podlaskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Podlaskie” Sp. z o.o.

Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

18 czerwca odbyło się XXX posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu VIII kadencji. Podczas sesji Rady Miejskiej, radni zgodnie i jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi Ciechanowca na początku wotum zaufania, następnie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Nie obyło się bez gratulacji i kwiatów.

W obradach uczestniczyli gościnnie Poseł na Sejm RP Aleksandra Szczudło, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Dorota Łapiak oraz Radni Powiatowi Cecylia Szmurło i Krzysztof Pełszyk, Dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Bożena Grotowicz, Dyrektor ZSOiZ w Ciechanowcu Łukasz Godlewski, Dziekan Dekanatu Ciechanowieckiego ksiądz kanonik Tadeusz Kryński, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołtysi.

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE otrzyma koparkę kołową O&K model 3.5 o mocy silnika 67 kW

Burmistrz Ciechanowca 11 czerwca podpisał umowę na realizację inwestycji „Zakup i dostawa używanej koparki kołowej 13 - 20 ton na potrzeby Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu”.

Wykonawcą zadania jest firma Firma Transportowo - Usługowa Mirosław Przesmycki z Małkini. Wartość kontraktu wynosi 121 770 zł.