279 380 zł trafi do Ciechanowca w wyniku Otwartego Konkursu Ofert w ramach programu "Senior+"

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 17 marca 2022 r. ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2022.

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości  279 380 zł. W tym 200 000 zł przeznaczone zostanie na utworzenie i wyposażenie placówki Klubu Senior+ w Czajach Wólce utworzonego w ramach modułu I, 57 510 zł na bieżące funkcjonowanie Klubu Senior+ w Ciechanowcu oraz 21 870 zł w Wojtkowicach Starych w ramach moduł II na 2022 rok.

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej Antonin - Winna Poświętna wraz z budową mostu

W siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, 9 marca 2022 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2107B na odcinku Antonin - Winna Poświętna wraz z budową mostu w m. Winna Poświętna przez rzekę Kukawkę”.

W imieniu Zamawiającego umowę podpisał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem Marcin Korcz, działając z upoważnienia Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego, natomiast ze strony Wykonawcy umowę podpisali Jerzy Szklaruk - Prezes Zarządu i Irena Grodzka - Członek Zarządu

2,3 mln złotych na budowę zakładu produkcji pelletu w Ciechanowcu

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w ramach działania pilotażowego „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”.

Łączny koszt zadania to 2 290 000 zł, z czego 80% - 1 832 000 zł stanowić będzie dofinansowanie z Funduszy Norweskich, zaś 458 000 zł środki własne gminy

Pod biało-czerwoną - maszty w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu

W październiku 2020 roku gmina Ciechanowiec dołączyła do projektu „Pod biało-czerwoną”. Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu.

Mieszkańcy gminy Ciechanowiec bardzo aktywnie włączyli się w głosowanie, dzięki czemu nasza gmina znalazła się na 3 miejscu w Województwie Podlaskim oraz 1 miejscu w powiecie wysokomazowieckim na liście rankingowej.

 Ponad 52 tys. zł z programu „Opieka wytchnieniowa” na pomoc w opiece nad osobami niepełnosprawnymi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu od 1 marca 2022 roku realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2022 Gmina Ciechanowiec otrzymała środki w wysokości 52 416 zł.