Ponad milion złotych na przebudowę targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk

Burmistrz Ciechanowca, 10 czerwca podpisał umowę na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, prac objętych przedsięwzięciem realizowanym przez Gminę Ciechanowiec pn. „Przebudowa istniejącego targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych”.

Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec pozyskała dofinansowanie zewnętrzne ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podpisanie mowy o udzielenie pomocy finansowej jednostkom OSP na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, 9 czerwca podpisano umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Pieniądze trafią do OSP w Ciechanowcu.

Umowę w imieniu samorządu województwa podpisali Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki oraz Wicemarszałek Marek Olbryś, w imieniu samorządu gminy Ciechanowiec Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki.

Podpisanie umowy na dofinansowanie w ramach Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego

Ponad 40 podlaskich gmin w tym Gmina Ciechanowiec, zrealizuje projekty dzięki dotacji z tegorocznej edycji Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego Kreatywna wieś. W środę (9.06) w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej umowy z przedstawicielami samorządów podpisał wicemarszałek Stanisław Derehajło.

To już czwarta edycja programu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Dzięki dotacjom, w ciągu kilku lat mieszkańcy wsi w regionie zrealizowali kilkaset projektów.

Podpisanie umowy na utworzenie i funkcjonowanie Żłobka w Ciechanowcu

W Tykocinie, 1 czerwca podczas uroczystego otwarcia żłobka, który powstał dzięki funduszom z programu Maluch+. została podpisana umowa na mocy której ciechanowiecki samorząd otrzyma dofinansowanie na utworzenie i funkcjonowanie Żłobka w Ciechanowcu.

Umowa została podpisana pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, a Gminą Ciechanowiec reprezentowaną przez Eugeniusza Święckiego Burmistrza Ciechanowca. Wartość kontraktu to 964 956,89 zł.

Spotkanie samorządowców w ramach Partnerstwa Ziemia Wysokomazowiecka

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki oraz Sekretarz Gminy Anna Czapkowska wraz z przedstawicielami wszystkich samorządów powiatu wysokomazowieckiego uczestniczyli 28 maja w spotkaniu członków nowo utworzonego Partnerstwa Ziemia Wysokomazowiecka.

Celem partnerstwa jest m.in. wspólne rozwiązywanie problemów i skuteczne zabieganie o zewnętrzne środki finansowe.