Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ciechanowiec

Lista grantobiorców zakwalifikowanych do projektu " Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ciechanowiec ".

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

 

Burmistrz Ciechanowca w wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, 10 listopada 2021 r. podpisał z firmą Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna z Wołomina umowy na realizację rzeczową dwóch inwestycji drogowych, przewidzianych do realizacji w 2022 roku.

Nowe nawierzchnie zyskają ulice Spółdzielcza i Armii Krajowej w Ciechanowcu. Oba zadania inwestycyjne uzyskały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Czeki na inwestycje w ramach programu Polski Ład.

15 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem samorządowcy z powiatu wysokomazowieckiego odebrali z rąk podlaskich parlamentarzystów symboliczne czeki na prawie 78 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.  

W spotkaniu uczestniczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski, Senator RP Jacek Bogucki, Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, wicewojewoda podlaski Tomasz Madras oraz samorządowcy z terenu powiatu wysokomazowieckiego.

Ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej.  

Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

10 listopada odbyło się XXXV posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: określenia stawek podatków, ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ciechanowca i ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym i przewodniczącym jednostek pomocniczych oraz likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu” w celu przekształcenia go w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialności