Dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu dla jednostki OSP w Ciechanowcu

Dzięki otrzymanej od Województwa Podlaskiego dotacji na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP, strażakom z OSP Ciechanowiec zostały zakupione przewody hydrauliczne do zestawu sprzętu hydraulicznego „Lukas” i opryskiwacz spalinowy.

Kupiony sprzęt znacznie przyczyni się do podwyższenia możliwości operacyjnych jednostki w zakresie ratowania życia i mienia.

Kolejne 2,5 mln złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Tym razem na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Kolejne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład trafi do Ciechanowca. 2.456.200,00 złotych zostanie przeznaczone na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Rząd zdecydował, by wesprzeć dodatkowymi środkami regiony, które najbardziej tego potrzebują. Ponad 1700 gmin otrzyma dodatkowe fundusze.

Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

28 października odbyło się XXXIV posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2021 rok oraz upoważnień Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w 2022 roku.

25 października odbyła się Konferencja na temat Rządowego Funduszu Polski Ład, podczas której ogłoszona została lista inwestycji strategicznych Polskiego Ładu.

Gmina Ciechanowiec otrzyma 10 mln 800 tys. złotych na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji nad Zalewem w Ciechanowcu wraz z modernizacją Stadionu Miejskiego”.

Rośnie kilometraż dróg asfaltowych w gminie Ciechanowiec. O drogi w Przybyszynie i Wojtkowicach-Glinnej wołano od dawna. Inwestycje mogły zostać zrealizowane dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg, który pokrył ponad połowę kosztów.

Łączny koszt obu inwestycji to ponad 1,6 mln złotych.