Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

28 stycznia, w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się XXVI posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu. kadencji 2018-2023.

Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej i rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2021 r., przystąpienia do sporządzenia kompleksowej „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030” oraz zmieniająca statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych powinni, do 31 stycznia 2021 roku złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz dokonać opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zezwolenie na sprzedaż wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach powyższych obowiązków. Przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

LuPe - konieczność aktualizacji powiadomień o odbiorze odpadów w aplikacji mobilnej

W związku z obowiązywaniem od 1 stycznia 2021 r. nowego harmonogramu odbioru odpadów w naszej gminie prosimy ponownie ustawić w aplikacji LuPe termin przypomnienia o odbiorze odpadów.

Poniżej zamieszczamy instrukcję dokonania zmiany w aplikacji mobilnej.

Centrum Wsparcia Doradczego - razem przygotujemy dobre projekty dla naszych mieszkańców

Samorządy powiatu wysokomazowieckiego przystąpiły do pilotażowego projektu Centrum Wsparcia Doradczego (CWD).

CWD to innowacyjny projekt, który ma na celu wsparcie gmin i powiatów w zawiązaniu współpracy, wyznaczeniu wspólnych celów rozwojowych, opracowaniu dobrych projektów i realizacji w przyszłości potrzebnych dla mieszkańców inwestycji.

Dofinansowanie na funkcjonowanie żłobka w gminie Ciechanowiec

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 15 stycznia ogłosił wyniki konkursu MALUCH+ 2021 moduły 2-4 oraz moduły 1a i 1b. Gmina Ciechanowiec znalazła się na liście beneficjentów Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Przyznane wsparcie zakłada finansowanie funkcjonowania od 1 września 2021 r. nowoutworzonych miejsc w Żłobku w gminie Ciechanowiec. Miesięczna wysokość dofinansowania na jedno miejsce opieki wynosi 80 zł.