Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt unijny z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Trwa nabór wniosków w ramach projektu „Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw”.

Środki mogą być przeznaczone na projekty, które prowadzą do poprawy efektywności energetycznej budynków i instalacji o minimum 25% w stosunku do stanu wyjściowego, określonego w audycie energetycznym.

 

Gmina Ciechanowiec otrzyma 228 tys. zł dofinansowania z budżetu województwa podlaskiego na budowę i modernizację drogi dojazdowej Kosiorki - kolonia Kosiorki o długości 2 228 metrów.

Z dofinansowania skorzysta 18 podlaskich gmin. Marszałek Artur Kosicki poinformował, że wszystkie złożone w tym rozdaniu wnioski, które przeszły pozytywnie oceną formalną otrzymały dotację.

Odbiór końcowy dróg gminnych Winna Stara - Winna-Wilki i Winna Stara - Winna-Chroły

9 czerwca odbył się odbiór końcowy dwóch odcinków dróg w ramach zadania. „Przebudowa dróg gminnych Nr 108857B Winna Stara - Winna-Wilki i nr 108858B Winna Stara - Winna-Chroły”.

Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej szerokości 5,5 m o łącznej długości 1,162 km.

17 tys. zł otrzyma Gmina Ciechanowiec z budżetu samorządu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP.

Uchwałę, radni wojewódzcy podjęli 8 czerwca podczas Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, Rada Miejska w Ciechanowcu podjęła uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości oraz w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Od 5 czerwca 2020 r. można składać wnioski o zwolnienie od podatku od nieruchomości lub o przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości.