Uroczyste przekazanie wozu strażackiego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu

14 stycznia odbyło się uroczyste przekazanie lekkiego wozu gaśniczego marki MAN TGE model 6.180 jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu.

Zakup samochodu był możliwy dzięki umowie zawartej 5 listopada 2020 r. z Ministerstwem Sprawiedliwości, której przedmiotem było dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Podsumowanie działalności samorządu gminy Ciechanowiec w 2020 roku oraz wykaz zadań i środków na ich realizację w 2021 r.

Ostatnie miesiące były dla naszej lokalnej społeczności czasem próby i mierzenia się z nowymi wyzwaniami, które stawiały przed nami izolacja i różnego rodzaju ograniczenia. Epidemia koronawirusa postawiła nas w nowej, nieznanej wcześniej sytuacji.

Nasze życie zostało podporządkowane wielu zakazom i nakazom. Paraliż dotknął wszystkich dziedzin życia. Musieliśmy pozostać w domu. Zamknęły się placówki oświatowe, urzędy, instytucje kultury. Zaczęliśmy żyć „zdalnie” i na dystans.

MPO Spółka z o.o. w Białymstoku Oddział Siemiatycze, firma zajmująca się gospodarką odpadami na terenie Gminy Ciechanowiec, przedstawia harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy przyjmuje odpady na dawnym składowisku w Nowodworach w każdy poniedziałek, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu godziny otwarcia z dyrektorem PRK FARE w Ciechanowcu - tel. 501 721 100

Przebudowa ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych

Burmistrz Ciechanowca 29 grudnia podpisał umowę na realizację inwestycji „Przebudowa drogi nr ewid. 323 – ul. Kuczyńska w Ciechanowcu”.

Wartość kontraktu wynosi 199 723,56 zł. Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec pozyskała środki zewnętrzne w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych określonych we wniosku o dofinansowanie.

Przebudowa ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych

Burmistrz Ciechanowca 29 grudnia podpisał umowę na realizację inwestycji „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B Radziszewo-Sieńczuch – Czaje Wólka odc. III w km rob. 0+000 - 0+797,50”.

Wartość kontraktu wynosi 398 120,93 zł. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. z Węgrowa.