Powszechny Spis Rolny 2020 - udział w spisie w drodze samospisu przez internet lub telefon

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju jest prowadzony Powszechny Spis Rolny 2020. Spis rolny jest jedynym badaniem, które pozwala pozyskać kompleksowe dane na temat rolnictwa.

Informacje zebrane w spisie są potrzebne, żeby ocenić stan polskiego rolnictwa i móc kształtować politykę rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, jak i w naszych małych ojczyznach, jakimi są gminy.

Bezpłatna sieci Wi-Fi na terenie Ciechanowca w ramach inicjatywy WiFi4EU

Burmistrz Ciechanowca w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 20 października podpisał umowę na realizację rzeczową inwestycji w ramach inicjatywy WiFi4EU.

Umowa dotyczy uruchomienia bezpłatnej sieci Wi-Fi, która swoim zasięgiem ma objąć rynek w centrum miasta, teren wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz zalewu od strony stadionu.

Ponad 20 tys. zł  na zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich „Basiewianki”

Gmina Ciechanowiec otrzymała wsparcie finansowe w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na realizację zadania „Zakup wyposażenia niezbędnego do usprawnienia działalności KGW Basiewianki w Kocach-Basiach”.

Dzięki doposażeniu Koła Gospodyń Wiejskich „Basiewianki”, mieszkańcy sołectwa Koce-Basie oraz miejscowości sąsiednich będę mieli możliwość zwiększenia swojej aktywności społecznej i kulturalnej.

Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec - dofinansowanie na realizację zadania

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2. Działania na rzecz równowagi praca-życie.

W ramach zadania zostanie utworzony żłobek dla dzieci w wieku do lat 3 z terenu gminy Ciechanowiec.

Zakończenie prac remontowo - konserwatorskich elewacji budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu

Zakończono prace remontowe-konserwatorskie elewacji budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu.

Całkowita wartość projektu to 334 731,92 zł, z czego 177 847,35 zł stanowiły środki własne, zaś 156 884,57 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.