Ponad 52 tys. zł z programu „Opieka wytchnieniowa” na pomoc w opiece nad osobami niepełnosprawnymi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu od 1 marca 2022 roku realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2022 Gmina Ciechanowiec otrzymała środki w wysokości 52 416 zł.

Kolejna umowa o dofinansowanie podpisana! 1,7 mln złotych na rozwój usług społecznych.

Umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego podpisali dzisiaj (28.02) w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego Członkowie Zarządu Wiesława Burnos oraz Marek Malinowski, w imieniu Gminy Ciechanowiec Burmistrz Eugeniusz Święcki przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jadwigi Koc.

Koszt całej inwestycji to 1 713 100,15 zł. Przyznana kwota pomocy wyniosła 1 627 445,11 zł. Zakończenie przebudowy planowane jest na sierpień 2023 r.

Niemal 9 zł na inwestycje drogowe trafi do Ciechanowca z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

16 lutego 2022 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022.

Na drogi na terenie gminy Ciechanowiec przyznano 8 970 522,49 złotych.

Burmistrz Ciechanowca dofinansował Klub Sportowy Unia Ciechanowiec

Klub Sportowy Unia Ciechanowiec otrzymał z budżetu Gminy dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie Akademii Piłkarskiej dla dzieci i młodzieży”.

W Urzędzie Miejskim, 1 lutego została podpisana umowa na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Ciechanowiec. Umowę podpisali, ze strony Gminy Ciechanowiec Burmistrz Eugeniusz Święcki i Skarbnik Jadwiga Koc, ze strony Klubu Sportowego Unia Ciechanowiec członkowie Zarządu Patryk Fiedoruk i Przemysław Piotrowski.

Obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

31 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbyło się XXXVII posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli m. in. uchwały w sprawach: przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciechanowiec", wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach oraz zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022.